Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
890176 ZP.272.6.2024 „Zakup i dostawa samochodów: osobowego i minibusa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie" Marcelina Kruża 2024-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
890138 ZP.272.3.2024 Dzierżawa urządzeń drukujących, uruchomienie i utrzymanie systemu wydruku bezpiecznego i podążającego oraz kompleksowej obsługi serwisowej kserokopiarek Michalina Hinc 2024-02-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889969 ZP.272.5.2024 Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. "Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G" Marcelina Kruża 2024-03-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
882725 ZP.272.4.2024 ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG Beata Kozikowska 2024-02-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
486201 ZP.272.10.2021 „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” I „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 Barbara Petka 2021-08-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
879612 ZP.272.2.2024 „Zakup i dostawa samochodów: osobowego i minibusa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie” Marcelina Kruża 2024-02-15 14:56:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
873039 ZP.272.1.2024 Dzierżawa urządzeń drukujących, uruchomienie i utrzymanie systemu wydruku bezpiecznego i podążającego oraz kompleksowej obsługi serwisowej kserokopiarek Michalina Hinc 2024-01-26 08:39:36 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
864541 ZP.272.27.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” Marcelina Kruża 2024-01-26 12:03:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852780 ZP.272.21.2023 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM 2023” Beata Kozikowska 2024-01-26 14:13:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
847713 ZP.272.22.2023 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW: OSOBOWEGO I MINIBUSA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE Beata Kozikowska 2024-01-26 14:17:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
701839 ZP.272.35.2022 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:08:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634906 ZP.272.29.2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW I REMONT CHODNIKA NA ODCINKU OD SZPITALI DO WIADUKTU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. 30 STYCZNIA W MIEŚCIE TCZEW” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:32:38 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
628225 ZP.272.21.2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW I REMONT CHODNIKA NA ODCINKU OD SZPITALI DO WIADUKTU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. 30 STYCZNIA W MIEŚCIE TCZEW” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:36:01 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
624473 ZP.272.18.2022 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH PRZY UL. SOBIESKIEGO 10A W TCZEWIE W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE” Beata Kozikowska 2024-01-29 08:37:22 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614760 ZP.272.16.2022 Wykonywanie remontów cząstkowych chodników na terenie Powiatu Tczewskiego w ramach zadania: „Poprawa nawierzchni chodników” Aleksandra Dering 2024-01-26 12:51:05 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
856790 ZP.272.23.2023 „Sprzątanie wewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie” Aleksandra Dering 2023-12-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
855408 ZP.272.12.2023 "Świadczenie usługi w zakresie przejmowania, przechowywania i obsługi dokumentacji będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie” Marcelina Kruża 2023-12-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844910 ZP.272.20.2023 „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2023-12-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844020 ZP.272.16.2023 „Dostawa tablic rejestracyjnych” Marcelina Kruża 2023-12-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
837937 ZP.272.19.2023 „REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 2819G" Beata Kozikowska 2023-11-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
837741 ZP.272.18.2023 Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach Aleksandra Dering 2023-11-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
836793 ZP.272.14.2023 „Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803G w Dąbrówce Tczewskiej” Aleksandra Dering 2023-11-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
835396 ZP.272.15.2023 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRZEW I ZIELENI ORAZ SPRZĄTANIE W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO Marcelina Kruża 2023-12-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
832035 ZP.272.13.2023 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO Beata Kozikowska 2023-11-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
810488 ZP.272.10.2023 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a Marcelina Kruża 2023-09-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to