Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503831 ZP.272.27.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowości Michałowice w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania DW719 do torów WKD (II-gi) Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-22 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
504642 ZP.272.24.2021 Wykonanie projektu i budowy doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-22 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508641 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ I KOTŁOWNI NA DZ. NR EW. 299/26 I 299/24 OBR. 16 W BRWINOWIE, ul. Pszczelińska 99 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-22 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
504981 ZP.272.25.2021 Kompleksowe, stałe utrzymanie porządku i czystości w budynku zlokalizowanym przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie, zajmowanym przez komórki organizacyjne Starostwa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-27 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
506649 ZP.272.30.2021 Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu – etap I, w ramach zadania pn. „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie” Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-28 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508013 ZP.272.31.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W (Aleja Tysiąclecia) w Piastowie - etap I”. Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-29 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508685 ZP.272.41.2021 Budowa obiektu mostowego (kładki) na rzece Utracie w ciągu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przy DP 3111W w m. Moszna Wieś. (II-gi) Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-30 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508680 ZP.272.37.2021 Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach. (II-gi) Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-30 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
510206 zkz/83/2021/sl Wykonanie i dostawa wyprawek niemowlęcych Zespół Komunikacji Zewnętrznej 2021-09-30 14:00:00 - Service Go to
505627 ZP.272.26.2021 Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie powiatu pruszkowskiego w sezonie 2021/2022 Zespół Zamówień Publicznych 2021-10-11 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
504400 Usunięcie betonowego ogrodzenia do wysokości gruntu o długości około 41 metrów oraz wywiezienie materiału – działka nr ew. 146/1 obr. Dawidy Bankowe gm. Raszyn. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-20 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
506828 ZP.272.32.2021 „Projektowanie dróg powiatowych”.(II-gi) Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-20 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
505657 Przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Pruszkowie wraz z analizą przydatności użytkowej materiałów przeznaczonych do skanowania Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
502529 71/WID/2021/7 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach”. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2021-09-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
503604 ROZBIÓRKA KOMINA MUROWANEGO ORAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPU I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI BUDYNKU KOTŁOWNI NA DZ. NR EW. 299/26 I 299/24 OBR. 16 W BRWINOWIE Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-08 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
498721 ZKZ/67/2021/PB Wykonanie i dostawa ramek na tablice rejestracyjne samochodów Zespół Komunikacji Zewnętrznej 2021-09-07 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
491930 ZP.272.20.2021 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY NADARZYN Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-06 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
498465 ZP.272.9.2021 Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach. Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-06 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497045 ZP.272.22.2021 „Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki”. Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-02 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498515 ZP.272.23.2021 Projektowanie dróg powiatowych Zespół Zamówień Publicznych 2021-08-30 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings