Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
520556 Or.272.1.15.2021 Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Marzena Wójcik 2021-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
509529 Or.272.1.13.2021 Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.03.2023r. Marzena Wójcik 2021-10-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
517949 Or.272.1.14.2021 Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania Marzena Wójcik 2021-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
513029 Or.272.1.7.2021 Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Marzena Wójcik 2021-10-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
504676 Or.272.1.11.2021 Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu Marzena Wójcik 2021-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500580 Or.272.1.10.2021 Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania Marzena Wójcik 2021-09-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
493667 Or.272.1.9.2021 Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu Marzena Wójcik 2021-08-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
495523 Or.272.1.5.2021 Konserwacja muzealiów należących do zbioru Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu – Zmiana sposobu prezentacji prac malarskich autorstwa Andrzeja Strumiłły Marzena Wójcik 2021-08-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
480304 Or.272.1.8.2021 Skanowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz włączenie dokumentów do systemu Marzena Wójcik 2021-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
467348 Or.272.1.6.2021 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I liceum Ogólnokształcącym w Piszu Marzena Wójcik 2021-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings