Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.1.11.2023 Piska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2024r. do 31.12.2025r.

Marzena Wójcik
Powiat Piski
Deadlines:
Published : 13-12-2023 11:00:00
Placing offers : 12-01-2024 10:00:00
Offers opening : 12-01-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
12 Zal_4_Wykaz_dostaw.pdf pdf 539.88 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
13 Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.pdf pdf 552.33 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
01 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2254.32 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
02 SWZ.pdf pdf 875.06 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
03 Zal_1a_Wykaz_PPE.pdf pdf 1755.46 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
04 Zal_1b_Wykaz_PPE.pdf pdf 1263.37 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
05 Zal_1c_Wykaz_PPE.pdf pdf 1732.05 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
06 Zal_1d_Wykaz_PPE.pdf pdf 1120.86 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
07 Zal_1e_Wykaz_PPE.pdf pdf 79.15 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
08 Zal_2_Formularz_oferty.pdf pdf 625.16 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
09 Zal_3_JEDZ.pdf pdf 1030.27 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
10 Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.pdf pdf 585.37 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
11 Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.pdf pdf 565.11 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
14 Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.pdf pdf 549.09 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
15 Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.pdf pdf 553.85 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
16 Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.pdf pdf 549.63 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
17 Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy_08_12_2023.pdf pdf 806.05 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 813.15 2023-12-13 11:00:00 Proceeding
18 Odpowiedzi na zapytania do SWZ(1).pdf pdf 459.7 2024-01-04 11:34:19 Public message
19 Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 192.45 2024-01-12 13:50:44 Public message
20 Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 202.96 2024-01-31 09:37:36 Public message
00 Kwota przeznaczona na sfinansowanie.pdf pdf 172.68 2024-01-12 10:00:00 Public message

Announcements

2024-01-31 09:37 Marzena Wójcik W załączeniu informacja o wyborze oferty na Część 1, 2, 3, 4 oraz o unieważnieniu Części 5 zamówienia.

20 Informacja o wybo [...].pdf

2024-01-12 13:50 Marzena Wójcik W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

19 Informacja o złoż [...].pdf

2024-01-12 10:00 Buyer message W załączeniu informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

00 Kwota przeznaczon [...].pdf

2024-01-04 11:34 Marzena Wójcik W załączeniu zapytania do SWZ (1) wraz z odpowiedziami.

18 Odpowiedzi na zap [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 747