Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666368 DM.272.49.2022 Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiersk Monika Romanowska 2022-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663977 KT.272.4.2022 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach Aneta Rutkowska 2022-09-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
657665 DM.272.49.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiersk Monika Romanowska 2022-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
645071 FN.272.1.2022 Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2026 Monika Romanowska 2022-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
630889 DM.272.34.2022 Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk-Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) Aneta Rutkowska 2022-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617464 IF.272.9.2022 Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 Aneta Rutkowska 2022-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
622492 GK.272.4.2022 Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 11-Franciszków, 15-Madaje Nowe i 25-Trupianka Orzechów gminy Lutomiersk Aneta Rutkowska 2022-06-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
589752 GK.272.3.2022 Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed rokiem 2014 Aneta Rutkowska 2022-03-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
581995 DM.272.65.2021 Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice Aneta Rutkowska 2022-03-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
570555 DM.272.4.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk” Aleksandra Moczkowska 2022-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
559746 DM.272.65.2021 Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice Aneta Rutkowska 2022-01-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
517574 DM.272.50.2021 Przebudowa przejść dla pieszych Aneta Rutkowska 2021-10-28 09:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
496403 IF.272.12.2021 Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 Monika Romanowska 2021-10-28 15:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
505060 IF.272.15.2021 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26 Aneta Rutkowska 2021-10-15 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500647 DM.272.50.2021 Przebudowa przejść dla pieszych Aneta Rutkowska 2021-10-05 13:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
494162 DM.272.28.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja) Monika Romanowska 2021-10-04 11:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
489446 IF.272.11.2021 Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych strefa wejściowa i III piętro Marcin Somorowski 2021-11-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477738 IF.272.11.2021 Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych strefa wejściowa i III piętro Aneta Rutkowska 2021-08-03 16:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
480207 DM.272.22.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych Aneta Rutkowska 2021-09-15 09:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
478480 GK.272.2.2021 Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed rokiem 2014 Aneta Rutkowska 2021-09-14 15:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
463983 DM.272.18.2021 Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekontrukcja) Aneta Rutkowska 2021-07-29 14:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to