Plan of proceedings for a year 2021

Ordered object Order type Order mode Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa auli w ZSP Nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z uwtorzeniem miejsca edukacji ekologicznej-OS Construction work Basic mode - no negotiation 436804.88 - II quarter Yes - - 2021-01-19 12:29:45 2021-01-19 12:29:45
Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie-OS Construction work Basic mode - no negotiation 664385.37 - II quarter Yes - - 2021-01-19 12:31:04 2021-01-19 12:31:04
Termomodernizacja dachu budynku głównego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej-OS Construction work Basic mode - no negotiation 325203.25 - III quarter Yes - - 2021-01-19 12:32:19 2021-01-19 12:32:19
Zakup energii elektrycznej Delivery Basic mode - no negotiation 593495.93 - III quarter Yes - - 2021-01-19 12:32:51 2021-01-19 12:32:51
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg powiatowych na terenie miasta Bełchatowa, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej Service EN Wolnej ręki 370370.37 - IV quarter Yes - - 2021-01-19 12:34:15 2021-01-19 12:34:15
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych nieruchomości powiatowych na terenie miasta Bełchatowa, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej Service EN Wolnej ręki 46296.3 - IV quarter Yes - - 2021-01-19 12:36:09 2021-01-19 12:36:09
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wola Mikorska-Zalesna i Wola Kruszyńska, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie Service Basic mode - no negotiation 280000 - I quarter Yes - - 2021-01-19 12:37:32 2021-01-19 12:37:32
Modernizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu bełchatowskiego Service Basic mode - no negotiation 350000 - I quarter Yes - - 2021-01-19 12:38:12 2021-01-19 12:38:12
Zadanie 1: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300 na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie" Zadanie 2: "Świadczenie usług pocztowych na w obrocie krajowym i zagranicznym poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300 na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie" na rok 2022 Service Basic mode - no negotiation 300000 - IV quarter Yes - - 2021-01-19 12:40:21 2021-01-19 12:40:21
Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie Construction work Basic mode - no negotiation 178861.79 - II quarter Yes - - 2021-02-09 09:31:56 2021-02-09 09:31:24
Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Construction work Basic mode - no negotiation 2113821.14 - III quarter Yes - - 2021-03-02 10:12:35 2021-03-02 10:12:35