Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
428184 ZA.262.1.2021 2. Zadanie Nr 1. Odbiór, transport i zniszczenie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie w ilości około 4000 kg w skali roku. Zadanie Nr 2. Zakup od Powiatu Bełchatowskiego - Starostwa Powiatowego w Bełchatowie uzyskanego ze zniszczenia tablic rejestracyjnych złomu w ilości około 4000 kg w skali roku. Regulamin składania ofert na realizację zadania w załączeniu (Załącznik Nr 1). Zespół ds. Administracyjnych 2021-03-04 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
413434 BA.271.1.2021 Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Bełchatowskiego w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r. Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości 2021-02-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
410738 ZA.272.2.2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2021 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2021-01-08 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
401572 KD.273.2.2020 Zamówienie z wolnej ręki - "Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg powiatowych na terenie miasta Bełchatowa" Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2020-12-10 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
401736 WS.272.1.2020 Zamówienie z wolnej ręki - "Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych nieruchomości powiatowych na terenie miasta Bełchatowa" Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2020-12-10 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
398274 ZA.272.1.2020 Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2021 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300. Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2021 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2020-12-02 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings