Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
446992 7/2021 Zakup środków czystości na potrzeby warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie 2021-04-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
445696 OR-VII.272.3.1.2021 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 2021-04-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
447167 OR-II.2600.18.2021 ZAKUP PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 2021-04-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444408 Zakup foteli ergonomicznych Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 2021-04-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
433560 OR-VII.272.1.1.2021 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 2021-04-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
444566 6/2021 Zakup środków czystości na potrzeby warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie 2021-04-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
443321 4/2021 Zakup środków czystości na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie 2021-04-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
441964 RFE.042.4.9.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców 3” (wraz z egzaminami) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 2021-04-12 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
441816 RFE.042.4.7.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV; egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w celu uzyskania przez uczestników kursu uprawnień dla Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, dla stanowisk eksploatacji (E) do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- pomiarowym w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców 3” (wraz z egzaminami przed komisją kwalifikacyjną) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 2021-04-09 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
441839 ZD-IV.510.2.2021 Obsługa przeprawy promowej "Koronowo" na Zalewie Koronowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn - Lubiewo - Cierplewo - Skole Kuźnica Zarzad Dróg Powiatowych 2021-04-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
439374 RFE.042.4.8.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców 3” (wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami państwowymi) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 2021-04-02 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
435315 JO-III.271.1.6.2021 WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATU BYDGOSKIEGO Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy/Zarząd Dróg Powiatowych 2021-03-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
437016 JO-III.271.1.7.2021 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE JEZDNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO WRAZ Z ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI NA ODCINKACH O CHARAKTERZE ULICZNYM Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy/Zarząd Dróg Powiatowych 2021-03-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
423661 RFE.042.9.2020 Opracowanie i wydruk 5 publikacji promujących Powiat Bydgoski Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 2021-02-11 13:50:46 Zapytanie ofertowe Service Go to