Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
562182 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie konserwacji, przeglądów technicznych i napraw systemu sygnalizacji pożarowej w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie Karol Rogalla 2022-01-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
555912 ZPZ-55/11/21 Wykonanie robót budowlanych polegających na wewnętrznej przebudowie dwóch sal chorych pomieszczeń III piętra bryły F budynku Szpitala w celu utworzenia sali intensywnego nadzoru. Maria Mielniczek 2022-01-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
561370 Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych Karol Rogalla 2022-01-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
560910 Zapytanie ofertowe na sprawowanie opieki serwisowej nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym zainstalowanym w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Karol Rogalla 2022-01-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
556167 Zapytanie ofertowe na najem powierzchni w budynkach SP ZOZ MSWiA z WM-CO w Olsztynie pod automaty do sprzedaży napojów bezalkoholowych zimnych, gorących przekąsek Iwona Bukowska 2021-12-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
541716 ZPZ-59/11/21 Przetarg nieograniczony pn.: Wdrożenie e-usług poprzez rozbudowę serwera teleinformatycznego Edyta Brzoskowska 2021-12-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
541578 ZPZ-58/11/21 Wykonanie robót budowlanych polegających na utworzeniu izolatorów i sal intensywnego nadzoru w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Klinice Onkologii i Immunoonkologii. Izabela Pankiewicz 2021-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
529901 ZPZ-52/09/21 Przetarg nieograniczony "Dostawa wyposażenia dla Zakładu Patologii" Konrad Piotrowski 2021-12-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
538383 Zapytanie ofertowe na wycenę aktuarialną zobowiązań Zamawiającego jako pracodawcy. Karol Rogalla 2021-11-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
531791 Zapytanie ofertowe na wycenę aktuarialną zobowiązań Zamawiającego jako pracodawcy. Karol Rogalla 2021-11-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
221033 Zapytanie ofertowe na zakup zamrażarki niskotemperaturowej Małgorzata Wojteczko 2019-05-06 11:07:58 - - Go to
200133 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa płynów infuzyjnych i produktów leczniczych, ZPZ-06/02/19 Konrad Piotrowski 2019-03-26 10:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
557971 Zapytanie ofertowe na najem powierzchni w budynkach SP ZOZ MSWiA z WM-CO w Olsztynie pod automaty do sprzedaży napojów bezalkoholowych zimnych, gorących przekąsek Iwona Bukowska 2022-01-17 08:43:00 Zapytanie ofertowe Service Go to