Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
924001 PRI.272.4.2024 Przebudowa drogi w miejscowości Spycimierz, gmina Uniejów Jolanta Wójcik 2024-05-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
925296 PRI.272.6.2024 Przebudowa dróg powiatowych nr 3737E i 3707E Jolanta Wójcik 2024-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
924704 PRI.272.5.2024 Przebudowa dróg powiatowych Nr 3741E oraz 3712E Jolanta Wójcik 2024-05-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
920140 PRI.272.3.2024 Ubezpieczenie Powiatu Poddębickiego na lata 2024- 2027 Jolanta Wójcik 2024-05-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
920851 WD.272.25.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3721E w m. Otok, działka nr ewid. 347, obręb Otok, gmina Zadzim, dł. 810 m. Drogi Poddębicki 2024-05-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
907069 PRI.272.2.2024 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Ostrowsko gm. Uniejów, powiat poddębicki, woj. łódzkie Jolanta Wójcik 2024-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
900783 WD.272.19.2024 Wykonanie robót budowlanych polegających na odprowadzeniu wód deszczowych z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3733E Uniejów: ul. Rzeczna, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Drogi Poddębicki 2024-03-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
898193 WD.272.18.2024 Dostawa i ustawienie barier drogowych energochłonnych N2W4A z rozstawem słupków co 2m. – dł.60 m. Drogi Poddębicki 2024-03-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
898188 WD.272.17.2024 Dostawa i ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12a w postaci ramy Ø 60,3 mm z podwójną poprzeczką 48,3 mm do wbetonowania, malowana proszkowo – żółta, oklejona folią odblaskową czarną – 78 szt. Drogi Poddębicki 2024-03-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
889924 OZ/1/2024 Kontrola poprawności wydatkowania środków finansowych w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie Romana Dominiak 2024-02-28 23:59:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
883174 WD.272.10.2024 Remont nawierzchni chodnika w ul. Targowej Dorota Tylki 2024-02-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
880270 WD.272.7.2024 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowości Brzeg, gmina Pęczniew, dł. ok. 998,0 m Dorota Tylki 2024-01-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
880207 WD.272.6.2024 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3711E na odcinku Lubiszewice – Niemysłów, dł. ok. 1,80 km Dorota Tylki 2024-01-31 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
497527 „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat” - III postępowanie - PRI.272.9.2021 Jolanta Wójcik 2021-08-18 15:19:05 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to