Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952683 GPI.271.12.2024 Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica. Maja Orczykowska 2024-07-29 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
930850 GPI.271.10.2024 Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w projekcie pt. Płużnickie Centrum Usług Społecznych - rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica Agata Kowalik 2024-06-03 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
920193 GPI.271.8.2024 Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 Agata Kowalik 2024-05-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914398 GPI.271.7.2024 Zakup i dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Płużnica w 2024 roku Agata Kowalik 2024-04-19 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
893508 GPI.271.4.2024 Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo Agata Kowalik 2024-03-14 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
884954 Z.S-P.Pż.271.2.2024 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Gmina Płużnica Agata Kowalik 2024-02-15 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
861899 ZSP/2/2021 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Gmina Płużnica Agata Kowalik 2023-12-18 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
849154 GPI.271.27.2023 Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej na rok 2024. Anna Stanula 2023-12-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
838679 GPI.271.22.2023 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 5 500 000,00 zł Agata Kowalik 2023-11-30 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
842676 GPI.271.25.2023 Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+000 do 1+810 Agata Kowalik 2023-11-24 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
842340 GPI.271.19.2023 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica Agata Kowalik 2023-11-23 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
894896 Z.S-P.Pż.271.4.2024 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy (III) Agata Kowalik 2024-04-18 15:23:51 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
799831 GPI.271.16.2023 Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+000 do 1+810 Agata Kowalik 2023-08-22 14:14:38 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
752211 GPI.271.11.2023 Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej. Anna Stanula 2023-04-20 12:39:05 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
887541 Z.S-P.Pż.271.3.2024 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy (II) Agata Kowalik 2024-03-04 13:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
876349 ZSP.Pż.271.1.2024 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy Agata Kowalik 2024-02-20 12:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
809041 GPI.271.18.2023 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina Agata Kowalik 2023-09-26 15:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
784866 GPI.271.14.2023 „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną.” Agata Kowalik 2023-09-19 08:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
750921 GPI.271.8.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 070131c od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple Anna Stanula 2023-05-24 08:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
732977 GPI.271.6.2023 Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej. Maja Orczykowska 2023-04-01 13:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to