Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPI.271.11.2023 Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej.

Anna Stanula
Gmina Płużnica
Deadlines:
Published : 11-04-2023 12:15:00
Placing offers : 20-04-2023 09:00:00
Offers opening : 20-04-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.89 2023-04-11 12:15:00 Proceeding
SWZ_załączniki_Płużnica.rar rar 220.18 2023-04-11 12:15:00 Proceeding
Pluznica_SWZ.docx docx 75.12 2023-04-11 12:15:00 Proceeding
uzasadnienie_kryterium_cena.doc doc 40 2023-04-11 12:15:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 511.94 2023-04-17 12:11:59 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 478.64 2023-04-20 11:45:42 Public message

Announcements

2023-04-20 12:39 Anna Stanula Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający Gmina Płużnica informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej.” opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 lutego 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00054868/03/P zostało unieważnione.
Podstawę unieważnienia stanowi art. 255 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
2023-04-20 11:45 Anna Stanula Informacja o unieważnieniu postępowania
Zamawiający Gmina Płużnica informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej.” opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 lutego 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00054868/03/P zostało unieważnione.
Podstawę unieważnienia stanowi art. 255 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w wyznaczonym terminie składania ofert, na platformę, na której prowadzone było postępowanie: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/752211 nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-20 09:00 Buyer message Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 396 046 zł
2023-04-17 12:11 Anna Stanula Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytanie do SWZ.

Wyjaśnienia SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 499