Plan of proceedings for a year 2023

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pasierbach, Siedlcu i Wilkonicach Construction work Basic mode - no negotiation 130000 - II quarter No - - 2023-01-05 09:27:34 2023-01-05 09:27:34
Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie Construction work Basic mode - no negotiation 300000 - II quarter No - - 2023-05-31 14:39:34 2023-01-05 09:28:04
Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy Construction work Basic mode - no negotiation 130000 - III quarter No - - 2023-01-05 09:29:04 2023-01-05 09:28:30
Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo Construction work Basic mode - no negotiation 85000 - III quarter No - - 2023-01-05 09:30:12 2023-01-05 09:30:12
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I Construction work Basic mode - no negotiation 130000 - III quarter No - - 2023-01-05 09:30:56 2023-01-05 09:30:56
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2023/2024 Delivery Basic mode - no negotiation 370000 - III quarter No - - 2023-01-05 09:31:41 2023-01-05 09:31:41
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla jednostek Gminy Pępowo w latach 2024-2025 Delivery Basic mode - no negotiation 830000 - III quarter No - - 2023-01-05 09:32:25 2023-01-05 09:32:25
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Pępowo, Pogorzela i Piaski Service Basic mode - no negotiation 155000 - I quarter No - - 2023-01-05 09:34:03 2023-01-05 09:33:10
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na majątku Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Pępowo w 2023 r. Service EN Wolnej ręki 134000 - I quarter No - - 2023-01-05 09:33:50 2023-01-05 09:33:50
Kruszenie kamieni i gruzu zmagazynowanych na terenie gminy Pępowo Service Basic mode - no negotiation 180000 - II quarter Yes - - 2023-04-04 08:37:38 2023-04-04 08:37:38
Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń Construction work Basic mode - no negotiation 125000 - III quarter No - - 2023-07-12 08:56:16 2023-07-12 08:56:16
Przebudowa ul. Promienistej w Pępowie Construction work Basic mode - no negotiation 930000 - III quarter No - - 2023-07-12 08:56:44 2023-07-12 08:56:44
Ulepszenie nawierzchni chodników i placów w m. Skoraszewice, Magdalenki, Krzyżanki i Pępowo Construction work Basic mode - no negotiation 360000 - III quarter No - - 2023-07-12 08:57:16 2023-07-12 08:57:16
Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap II Construction work Basic mode - no negotiation 2400000 - IV quarter No - - 2023-11-21 13:35:37 2023-11-21 13:35:37
Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap III Construction work Basic mode - no negotiation 1600000 - IV quarter No - - 2023-11-21 13:37:58 2023-11-21 13:36:10
Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej na terenie gminy Pępowo Construction work Basic mode - no negotiation 3400000 - IV quarter No - - 2023-11-21 13:38:10 2023-11-21 13:36:41
Rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo Construction work Basic mode - no negotiation 3000000 - IV quarter No - - 2023-11-21 13:38:33 2023-11-21 13:37:25