Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
583056 - Dostawa, montaż oraz remont ogrodzenia boiska sportowego w Ludwinowie Małgorzata Waleńska 2022-03-15 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
581108 - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2022-03-11 11:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
581077 - Dostawa i montaż masztu flagowego ze wszystkimi akcesoriami i flagi państwowej Małgorzata Waleńska 2022-03-09 11:15:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
685527 WRG.271.17.2022 Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Czeluścin i Pępowo Małgorzata Waleńska 2022-12-12 12:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666982 WRG.271.16.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice – etap II Małgorzata Waleńska 2022-12-12 12:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648743 WRG.271.14.2022 Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" Małgorzata Waleńska 2022-10-05 14:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648642 WRG.271.13.2022 Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z bud ową infrastruktury turystycznej Małgorzata Waleńska 2022-10-21 13:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645552 WRG.271.12.2022 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2022/2023 Małgorzata Waleńska 2022-08-18 14:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
645148 WRG.271.11.2022 Dostawa laptopów dla Gminy Pępowo w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Małgorzata Waleńska 2022-09-08 14:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
640594 WRG.271.10.2022 Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap I Małgorzata Waleńska 2022-09-07 13:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
629991 WRG.271.9.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki – etap II B Małgorzata Waleńska 2022-08-04 13:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
629922 WRG.271.8.2022 Dostawa laptopów dla Gminy Pępowo w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Małgorzata Waleńska 2022-07-28 07:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
628208 WRG.271.0.7.2022 Dostawa i montaż drogowych lamp hybrydowych solarno – wiatrowych Małgorzata Waleńska 2022-07-04 14:52:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to