Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
616040 WRG.271.7.2022 Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych Małgorzata Waleńska 2022-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
603393 WRG.271.4.2022 Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" Małgorzata Waleńska 2022-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
606486 WRG.271.5.2022 Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z bud ową infrastruktury turystycznej Małgorzata Waleńska 2022-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
607415 - Dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Małgorzata Waleńska 2022-05-09 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
591541 WRG.271.0.3.2022 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2022-04-01 11:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
583056 - Dostawa, montaż oraz remont ogrodzenia boiska sportowego w Ludwinowie Małgorzata Waleńska 2022-03-15 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
581108 - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2022-03-11 11:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
581077 - Dostawa i montaż masztu flagowego ze wszystkimi akcesoriami i flagi państwowej Małgorzata Waleńska 2022-03-09 11:15:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
599558 WRG.271.3.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki – etap II B Małgorzata Waleńska 2022-05-12 14:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
584452 WRG.271.2.2022 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Pępowo, Pogorzela i Piaski Małgorzata Waleńska 2022-04-13 13:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
575603 WRG.271.1.1.2022 Wymiana klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Babkowicach Małgorzata Waleńska 2022-04-04 08:44:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
562206 WRG.271.1.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki – etap II Małgorzata Waleńska 2022-03-02 14:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
563410 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Pępowo, Pogorzela i Piaski Małgorzata Waleńska 2022-01-24 10:53:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
509361 WRG.271.0.11.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Babkowice Małgorzata Waleńska 2021-09-29 11:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
498849 WRG.271.7.2021 Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-09-22 15:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
496179 OSP.271.1.2021 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-09-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
492642 WRG.271.6.2021 Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-08-20 14:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486603 WRG.271.4.2021 Budowa i przebudowa chodników w m. Magdalenki, Krzekotowice i Skoraszewice Małgorzata Waleńska 2021-08-26 12:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to