Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
929197 WRG.271.4.2024 Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo (dostawa i montaż instalacji do ultrafiltracji) Małgorzata Waleńska 2024-06-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
922571 - Zakup systemu ultrafiltracji do oczyszczania wody z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody do SUW Krzyżanki Małgorzata Waleńska 2024-05-09 07:53:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
893356 WRG.271.0.2.2024 Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo Małgorzata Waleńska 2024-04-19 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
879973 WRG.271.3.2024 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń Małgorzata Waleńska 2024-04-23 14:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
877838 WRG.271.2.2024 Rozbudowa infrastruktury edukacyjno – opiekuńczej na terenie gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2024-03-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
871893 - Zakup systemu ultrafiltracji do oczyszczania wody z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody do SUW Krzyżanki Małgorzata Waleńska 2024-01-12 14:12:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
853215 WRG.271.14.2023 Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2024-01-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
847684 WRG.271.12.2023 Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap II i etap III Małgorzata Waleńska 2024-01-19 15:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
848604 WRG.271.13.2023 Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej na terenie gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2023-12-29 10:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
845775 WRG.271.11.2023 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach- etap I Małgorzata Waleńska 2023-12-13 12:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
836170 WRG.271.0.15.2023 Dostawa i montaż drogowych lamp hybrydowych solarno – wiatrowych Małgorzata Waleńska 2023-10-30 10:21:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to