Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818795 WRG.271.1.12.2023 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo (II) Małgorzata Waleńska 2023-09-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
790376 WRG.271.1.8.2023 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2023-07-14 13:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
790185 WRG.271.1.7.2023 Dostawa i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2023-07-14 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
583056 - Dostawa, montaż oraz remont ogrodzenia boiska sportowego w Ludwinowie Małgorzata Waleńska 2022-03-15 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
581108 - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2022-03-11 11:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
581077 - Dostawa i montaż masztu flagowego ze wszystkimi akcesoriami i flagi państwowej Małgorzata Waleńska 2022-03-09 11:15:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
807186 WRG.271.10.2023 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń Małgorzata Waleńska 2023-09-21 12:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
799403 WRG.271.9.2023 Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie Małgorzata Waleńska 2023-09-14 10:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
792762 WRG.271.7.2023 Ulepszenie nawierzchni chodników i placów w m. Skoraszewice, Magdalenki, Krzyżanki i Pępowo Małgorzata Waleńska 2023-08-24 12:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
794238 WRG.271.0.9.2023 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G051P) Małgorzata Waleńska 2023-08-01 12:31:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
793538 WRG.271.8.2023 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2023/2024 Małgorzata Waleńska 2023-08-18 12:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
780456 WRG.271.4.2023 Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie Małgorzata Waleńska 2023-07-14 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
749591 WRG.271.3.2023 Kruszenie kamieni i gruzu zmagazynowanych na terenie gminy Pępowo Małgorzata Waleńska 2023-05-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
729644 WRG.271.2.2023 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Pępowo, Pogorzela i Piaski Małgorzata Waleńska 2023-03-21 09:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
685527 WRG.271.17.2022 Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Czeluścin i Pępowo Małgorzata Waleńska 2022-12-12 12:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666982 WRG.271.16.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice – etap II Małgorzata Waleńska 2022-12-12 12:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to