Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
486603 WRG.271.4.2021 Budowa i przebudowa chodników w m. Magdalenki, Krzekotowice i Skoraszewice Małgorzata Waleńska 2021-08-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
486659 WRG.271.5.2021 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2021/2022 Małgorzata Waleńska 2021-07-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
482713 WRG.271.0.10.2021 Dostawa i montaż drogowej lampy hybrydowej solarno – wiatrowej Małgorzata Waleńska 2021-07-22 10:20:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
474596 WRG.271.1.9.2021 Dostawa i montaż drogowej lampy hybrydowej solarno - wiatrowej Małgorzata Waleńska 2021-07-13 08:24:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
463962 WRG.271.3.2021 Przebudowa dróg gminnych w m. Siedlec, Gębice i Kościuszkowo metodą slurry seal Małgorzata Waleńska 2021-06-29 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462017 WRG.271.2.2021 Roboty brukarskie w ramach zadań „Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny – Etap VII” oraz „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap IV” Małgorzata Waleńska 2021-07-12 09:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
461406 WRG.271.1.7.2021 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Konarzewskich w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-06-08 08:33:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
445007 WRG.271.1.4.2021 Opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-05-05 10:28:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
443137 WRG.271.1.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Krzyżanki – etap I Małgorzata Waleńska 2021-05-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
435674 WRG.271.1.3.2021 Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-04-13 10:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to