Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
509361 WRG.271.0.11.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Babkowice Małgorzata Waleńska 2021-09-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
498849 WRG.271.7.2021 Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-09-22 15:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
496179 OSP.271.1.2021 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-09-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
492642 WRG.271.6.2021 Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-08-20 14:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486603 WRG.271.4.2021 Budowa i przebudowa chodników w m. Magdalenki, Krzekotowice i Skoraszewice Małgorzata Waleńska 2021-08-26 12:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486659 WRG.271.5.2021 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2021/2022 Małgorzata Waleńska 2021-08-10 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
482713 WRG.271.0.10.2021 Dostawa i montaż drogowej lampy hybrydowej solarno – wiatrowej Małgorzata Waleńska 2021-07-22 10:20:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
474596 WRG.271.1.9.2021 Dostawa i montaż drogowej lampy hybrydowej solarno - wiatrowej Małgorzata Waleńska 2021-07-13 08:24:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
463962 WRG.271.3.2021 Przebudowa dróg gminnych w m. Siedlec, Gębice i Kościuszkowo metodą slurry seal Małgorzata Waleńska 2021-06-29 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462017 WRG.271.2.2021 Roboty brukarskie w ramach zadań „Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny – Etap VII” oraz „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap IV” Małgorzata Waleńska 2021-07-12 09:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
461406 WRG.271.1.7.2021 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Konarzewskich w Pępowie Małgorzata Waleńska 2021-06-08 08:33:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to