Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
940764 KĄP.251.3a.2024 Świadczenie usług dozoru, ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Obiekty Sportowe 2024-06-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
931572 KĄP.251.3.2024 Świadczenie usług dozoru, ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Obiekty Sportowe 2024-05-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
914309 SWZ-KR.233.2.2024 Szacowanie kosztów przestawienia ogrodzenia panelowego 3D Tomasz Ożóg 2024-04-30 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
914098 SZWZ-KR.233.1.2024 Szacowanie kosztów rozbiórki domku kempingowego Tomasz Ożóg 2024-04-30 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
915380 KĄP.251.2.2024 Dostawa i montaż elementów placu zabaw do strefy aktywności dla dzieci na terenie plaży Uznam Świnoujście. Obiekty Sportowe 2024-04-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
902457 KĄP.251.1.2024 Dostawa i montaż elementów placu zabaw do strefy aktywności dla dzieci na terenie plaży Uznam Świnoujście. Obiekty Sportowe 2024-03-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
903530 10/OS/2023 Zakup i dostawa 3 ton koksu opałowego Obiekty Sportowe 2024-03-21 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
890709 1/OS/2024 czynności techniczno – pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych ceglanych i 1 ściance tenisowej, znajdujących się przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu i przygotowanie ich do sezonu 2024, tak by korty spełniały warunki rozegrania na nich turniejów w tenisie ziemnym kategorii 1 (Grade 1) Obiekty Sportowe 2024-03-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
856956 11/BP/2023 Czyszczenie i udrożnienie rynien oraz rur spustowych na obiektach należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujście Basen Północny 2023-12-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
849419 9/BP/2022 Zakup 10 słupków oświetleniowych dystrybuujących prąd oraz wodę, przeznaczonych do marin. Basen Północny 2023-11-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
846186 18/OS/2023 Dostawa nawozów, nasion i środków ochrony roślin. Obiekty Sportowe 2023-11-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
889669 ZO-KR.231.3.2024 Wykonanie wraz z projektem, dostawą i montażem dwóch szyldów świetlnych w kasecie dibond oraz wykonanie wraz z projektem i dostawą wlepek w połysku Kemping Relax Tomasz Ożóg 2024-03-04 10:46:07 Zapytanie ofertowe Service Go to
819507 12/BP/2022 Nabrzeże Nr 4 w Świnoujściu. Likwidacja przegłębień dna przy budowli Basen Północny 2023-10-10 12:45:58 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
813629 ZO/6A/GSDT/2023 Remont modernizacyjny oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Białoruskiej w Świnoujściu GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2024-03-05 13:18:35 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
815059 12/BP/2022 Nabrzeże Nr 4 w Świnoujściu. Likwidacja przegłębień dna przy budowli Basen Północny 2023-09-18 11:43:31 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
702855 ZO/14/GSDT/2022 Świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi serwisowo – eksploatacyjnej kotłowni i węzłów cieplnych wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi będących w użytkowaniu OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu” GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2023-01-13 08:38:01 Zapytanie ofertowe Service Go to
682866 11/BP/2022 Integracja oprogramowanie e-Marinas z TellyWeb Basen Północny 2022-11-07 12:21:27 Zapytanie ofertowe Service Go to
639970 05/OS/2022 Zakup i dostawa 30 ton koksu opałowego Obiekty Sportowe 2022-07-29 13:20:37 Zapytanie ofertowe Supply Go to
589993 Świadczenie doraźnych i okresowych usług z zakresu dezynfekcji/COVID-19, dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania wg potrzeb na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu Stella Gołębiewska 2022-03-25 13:04:50 Zapytanie ofertowe Service Go to
522102 12/O/2021 Zakup i dostawa wyposażenia na korty tenisowe w Świnoujściu Obiekty Sportowe 2021-10-25 11:24:04 Zapytanie ofertowe Supply Go to
510318 8/O/2021 Zakup i dostawa 30 ton koksu opałowego Obiekty Sportowe 2021-10-04 09:52:59 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910485 ZO/5/GSDT/2024 Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarza w Świnoujściu GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2024-05-13 14:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
898753 OSIR/ZP/01/2024 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości plaży Obiekty Sportowe 2024-05-29 13:16:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
902880 ADM/22/2024 Zakup wraz z dostawą dwóch foteli obrotowych ergonomicznych do Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu Administracja 2024-04-04 09:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
900893 ADM.251.05.2024 Wykonanie, dostarczenie, montaż i wniesienie mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz” w Świnoujściu Administracja 2024-04-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
896866 ADM.251.04.2024 Obsługa, konserwacja i naprawa abonenckich central telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Administracja 2024-03-18 09:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
891829 ZO/4/GSDT/2024 „Wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego” GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2024-04-08 14:25:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
890724 ZO/3/GSDT/2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią” w Świnoujściu przy ul. Matejki 17A. GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2024-04-22 14:23:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
888112 ZO-OSiR.KR.251.2.2024 Świadczenie doraźnych i okresowych usług z zakresu dezynfekcji , dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania wg potrzeb na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Tomasz Ożóg 2024-03-04 10:43:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
887639 ZO-OSiR.KR.251.1.2024 Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie prania.... Tomasz Ożóg 2024-03-01 08:13:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
886187 ZO/2/GSDT/2024 Wykonanie przeglądu urządzeń detekcji gazu w 6 kotłowniach gazowych GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2024-03-25 14:23:00 Zapytanie ofertowe Service Go to