Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816669 5/BP/2023 Zakup i montaż dwóch kamer monitoringu na nabrzeżu nr 13.1. Basen Północny 2023-09-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
821414 ZO/7/GSDT/2023 Remont dachu nad trybunami kibiców na Stadionie miejskim przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu Obiekty Sportowe 2023-09-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
819507 12/BP/2022 Nabrzeże Nr 4 w Świnoujściu. Likwidacja przegłębień dna przy budowli Basen Północny 2023-10-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818684 12/OS/2023 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników. Zadanie 2 – Wykonanie zasilenia energetycznego tablicy wyników. Obiekty Sportowe 2023-09-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
817037 11/OS/2023 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników. Zadanie 1. Obiekty Sportowe 2023-09-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
814427 ZO-KR.251.8.2023 Remont Biura Kempingu "Relax" Tomasz Ożóg 2023-09-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
813629 ZO/6A/GSDT/2023 Remont modernizacyjny oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Białoruskiej w Świnoujściu GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2023-09-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
807533 ZO/6/GSDT/2023 Remont modernizacyjny oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Białoruskiej w Świnoujściu GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2023-08-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
809474 10/OS/2023 Zakup i dostawa 30 ton koksu opałowego Obiekty Sportowe 2023-08-30 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
805843 KĄP.251.10.2023 Organizację stref aktywności dla dzieci wraz z posadowieniem infrastruktury w postaci dwóch placów zabaw na terenie plaży Uznam Świnoujście. Obiekty Sportowe 2023-08-21 08:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
803474 09/OS/2023 Zakup i dostawa nowych opon do ciągnika Shibaura ST 333 Obiekty Sportowe 2023-08-11 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
803260 08/OS/2023 Naprawa żeliwnego kotła wodnego KZ5 8-członowego Obiekty Sportowe 2023-08-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
790542 KR.251.6.2023 Wymiana kotła gazowego Tomasz Ożóg 2023-07-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
815059 12/BP/2022 Nabrzeże Nr 4 w Świnoujściu. Likwidacja przegłębień dna przy budowli Basen Północny 2023-09-18 11:43:31 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
702855 ZO/14/GSDT/2022 Świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi serwisowo – eksploatacyjnej kotłowni i węzłów cieplnych wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi będących w użytkowaniu OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu” GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2023-01-13 08:38:01 Zapytanie ofertowe Service Go to
682866 11/BP/2022 Integracja oprogramowanie e-Marinas z TellyWeb Basen Północny 2022-11-07 12:21:27 Zapytanie ofertowe Service Go to
639970 05/OS/2022 Zakup i dostawa 30 ton koksu opałowego Obiekty Sportowe 2022-07-29 13:20:37 Zapytanie ofertowe Supply Go to
589993 Świadczenie doraźnych i okresowych usług z zakresu dezynfekcji/COVID-19, dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania wg potrzeb na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu Stella Gołębiewska 2022-03-25 13:04:50 Zapytanie ofertowe Service Go to
522102 12/O/2021 Zakup i dostawa wyposażenia na korty tenisowe w Świnoujściu Obiekty Sportowe 2021-10-25 11:24:04 Zapytanie ofertowe Supply Go to
510318 8/O/2021 Zakup i dostawa 30 ton koksu opałowego Obiekty Sportowe 2021-10-04 09:52:59 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
804354 ADM.251.04.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dla zadania „Remont dwóch pomieszczeń biurowych o numerach 4 i 4a położonych na I piętrze budynku administracyjnego położonego przy ul. Matejki 22. Administracja 2023-08-24 14:54:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
799893 07/OS/2023 Naprawa żeliwnego kotła wodnego KZ5 8-członowego Obiekty Sportowe 2023-08-08 09:46:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
794051 6/OS/2023 Zakup i dostawa bolców do aeratora Wiedenmann Obiekty Sportowe 2023-08-01 07:20:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
770357 ZAPOTRZEBOWANIE nr ADM/34/2023 Zakup wraz z dostawą środków czystości dla OSIR Wyspiarz w Świnoujściu Administracja 2023-05-31 10:40:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
764805 KĄP.251.9.2023 Zakup wraz z dostawą przyczepy ratowniczej Kąpielisko 2023-05-22 15:17:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
758355 05/OS/2023 Zakup i dostawa elektronicznego pomiaru czasu Obiekty Sportowe 2023-05-18 07:19:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
750255 04/OS/2023 Kompleksowe czyszczenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ( 4800 m² ) na Stadionie miejskim w Świnoujściu. Obiekty Sportowe 2023-05-19 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
748396 KR.251.3.2023 Świadczenie doraźnych i okresowych usług z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz odkomarzania wg potrzeb Tomasz Ożóg 2023-04-12 12:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
750260 KĄP.251.3.2023 Wykonanie przełożenia dwóch odcinków wejść na plażę od ul. Gierczak i od ul. Nowowiejskiego o powierzchni 150 m2 każdy oraz przełożenia odcinka kładki pod plażowymi prysznicami od ul. Prusa o powierzchni 10 m2. Kąpielisko 2023-04-11 13:18:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
740265 ZO/4/GSDT/2023 Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarza w Świnoujściu GSDT - Główny Specjalista ds.Technicznych 2023-04-12 07:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to