Contracts list

Contract number Contract name Contract description Buyer name Start date of contract End date of contract Value net Department Attachments
OSIR/ZP/04/2022 Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych, odpadów budowlanych, odpadów płynnych, odpadów niebezpiecznych o kodach 13 02 06*, 15 01 10* oraz odbiór zużytych tonerów, opon, baterii, elektrosprzętu z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w roku 2023. - Remondis Szczecin Spółka z o.o. 2023-01-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 531477 - -
ADM.251.18.2022 Obsługa prawna w roku 2023 - Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Spółka partnerska 2023-01-01 00:00:00 2023-12-31 00:00:00 59137.82 - -
ADM.251.17.2022 Świadczenie usług informatycznych w Ośrodku w roku 2023 - FN Serwis Porębski, Kąkolewski, Siuta SJ 2023-01-01 00:00:00 2023-12-31 00:00:00 32640 - -
ADM.251.16.2022 Zakup wraz z dostawą 12 sztuk krzeseł konferencyjnych - B2B Partner Sp. z o.o. 2022-12-05 00:00:00 2022-12-14 00:00:00 4356 - -
ADM.251.15.2022 Wykonanie, dostarczenie, montaż dwóch stołów konferencyjnych - PW Bogmar Bogdan Pajdowski 2022-12-07 00:00:00 2022-12-22 00:00:00 2610 - -
ADM.251.14.2022 Zakup wraz z dostawą jednego komputera przenośnego Laptop - Radunix Gromniak SJ 2022-11-28 00:00:00 2022-12-09 00:00:00 2990 - -
ADM.251.13.2022 Wykonanie, dostarczenie, montaż i wniesienie mebli do pomieszczeń biurowych - PW Bogmar Bogdan Pajdowski 2022-11-23 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 9950 - -
ADM.251.11.2022-zlecenie Zakup wraz z montażem paneli podłogowych, listew, podkładów oraz wyniesienie mebli - Rafał Gajowczyk Firma Handlowo – Usługowa 2022-10-13 00:00:00 2022-11-04 00:00:00 2990 - -
ADM.251.08A.2022 Świadczenie usług dostawy sygnału internetowego i transmisji danych wraz z nadaniem publicznego adresu IP - Voltron Krzysztof Krzyżaniak 2023-01-01 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 8568 - -
ADM.251.08.2022 Świadczenie usług dostawy sygnału internetowego i transmisji danych wraz z nadaniem publicznego adresu IP - AC Systemy Sp. z o.o. 2023-01-01 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 15125 - -