Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698277 FAZ.2800.78.2022-TP Usługa polegająca na porządkowaniu i archiwizacji dokumentacji medycznej i niemedycznej przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania usługi (sznurek, teczki, koperty) z podziałem na 4 etapy Angela Dudzińska 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
698931 FAZ.2800.79.2022-TP Sprzedaż i dostawa instrumentarium (narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i ERBE dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy. Beata Kopeć 2022-12-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
694527 FAZ.2800.68.2022-PN „Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy ” Beata Kopeć 2022-12-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
695465 FAZ.2810.77.2022-ZOF Sukcesywna dostawa znaczników skórnych dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 24 miesięcy Angela Dudzińska 2022-12-01 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
691083 NAT.2810.75.2022-ZOF Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego i aparatury medycznej SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Angela Dudzińska 2022-11-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
678328 FAZ.2800.70.2022-PN „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy.” Beata Kopeć 2022-11-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
688062 FAZ.2800.74.2022-TP „Dostawa akcesoriów oraz instrumentarium do zabiegów laparoskopowych na potrzeby SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy” Beata Kopeć 2022-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
682630 FAZ.2800.72.2022-ZWR Sukcesywne dostawy leku cetuximab, których rodzaje i ilości określa Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy przez okres 3 miesięcy od zawarcia umowy Angela Dudzińska 2022-11-03 00:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
678752 FAZ.2800.71.2022-TP „Dostawa narzędzi wraz z dzierżawą robota chirurgicznego z urządzeniami peryferyjnymi oraz przeszkoleniem personelu SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu „ Beata Kopeć 2022-11-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
674089 NAT.2810.69.2022-ZOF „Dostawa materiałów biurowych dla bieżących potrzeb SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 6 miesięcy” Anna Raczkowska - Galicka 2022-10-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
672920 FAZ.2800.67.2022-TP „Dostawa leków do chemioterapii na okres 4 miesięcy dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu” Beata Kopeć 2022-10-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
672377 FAZ.2800.66.2022-TP Dostawa akcesoriów oraz instrumentarium do zabiegów laparoskopowych na potrzeby SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Beata Kopeć 2022-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
667069 FAZ.2800.64.2022-TP Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w celu wykonania nowych gabinetów w poradni chirurgii onkologicznej oraz rozbudowa pracowni mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu” Beata Kopeć 2022-10-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
493869 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-10 11:43:47 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505752 NT.2810.23.2021-ZOF urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej Anna Gąska 2021-10-27 11:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to