Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
255461 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia do brachyterapii HDR Anna Gąska 2019-10-17 11:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
261086 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 29/PN/2019 - Dostawa stacji komputerowej wraz z systemem planowania leczenia radioterapii onkologicznej Anna Gąska 2019-10-09 11:00:00 Announcement/PZP Go to
256825 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa - nr sprawy: 27/PN/2019. DOSTAWA odczynników z dzierżawą analizatorów i sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnego systemu informatycznego. Anna Gąska 2019-10-04 10:00:00 Announcement/PZP Go to
260016 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Program informatyczny obejmujący moduł finansowo – księgowy i moduł obrotu towarowego wraz z integracją z modułem apteki szpitalnego systemu HIS i modułem rozliczeń NFZ sytemu HIS Anna Gąska 2019-10-02 14:35:00 Announcement/PZP Go to
258194 "Zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 45/ZOF/2019- Dostawa sprzętu medycznego i akcesoriów do biopsji dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Beata Kopeć 2019-09-30 10:00:00 Announcement/PZP Go to
255824 zapytanie ofertowe - procedura pisemna sprawa 44/ZOF/2019 - dostawa wózków transportowych dla Opolskiego Centrum Onkologii Bożena Chodysz 2019-09-20 11:00:00 Announcement/PZP Go to
255425 zapytanie ofertowe - procedura pisemna sprawa 39/ZOF/2019 - remont dachu budynku Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej oraz łącznika między budynkamni z zastosowaniem poliuretanowej membrany Bożena Chodysz 2019-09-16 11:00:00 Announcement/PZP Go to
251982 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 26/PN/2019 - dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Beata Kopeć 2019-09-11 10:00:00 Announcement/PZP Go to
252658 zapytanie ofertowe - 43/ZOF/2019 - dostawa instrumentu do biopsji gruboigłowej typu MAGNUM MG 1522 Bożena Chodysz 2019-09-06 12:00:00 Inquiry Go to
251292 42/ZOF/2019 - Dostawa sprzętu kompatybilnego do automtycznego wstrzykiwacza CT motion firmy Ulrich Beata Kopeć 2019-08-30 10:00:00 Inquiry Go to
249519 38/ZOF/2019 - Aparaty przytwierdzające do napromieniań stereotaktycznych w radioterapii Anna Gąska 2019-08-26 13:00:00 Inquiry Go to