Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
502311 FAZ.2800.63.2021-PN Dostawa staplerów chirurgicznych Anna Gąska 2021-10-01 13:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
507266 FAZ.2800.71.2021_ZWR Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania SIMPLE ERP o dodatkowe moduły Anna Gąska 2021-09-17 15:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki (art. 304) Supply Go to
506516 FAZ.2810.77.2021_ZOF Przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych w okresie od 1.10.2021 do 30.11.2021r. (2 miesiące) Anna Gąska 2021-09-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
505752 NT.2810.23.2021-ZOF urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej Anna Gąska 2021-09-14 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
503086 FAZ.2800.75.2021-TP Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora, mikroskopu świetlnego oraz stacji otrzymania wody ultra czystej do badań immunohistochemicznych i złożonych badań genetycznych na okres 24 miesięcy Beata Kopeć 2021-09-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
498695 FAZ.2800.44.2021-TP Przebudowa stacji TRAFO Anna Gąska 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497074 FAZ.2800.69.2021-TP „Zakup i dostawa mebli medycznych oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS” Anna Gąska 2021-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
498031 FAZ.2810.70.2021-ZOF Wymiana rurociągu kanalizacyjnego wraz z robotami ziemnymi (naprawa drogi dojazdowej) Anna Gąska 2021-08-24 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
493971 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
493124 FAZ.2800.67.2021-TP „Zakup i dostawa sprzętu medycznego niezbędnego do świadczenia usług medycznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS” Anna Gąska 2021-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
487859 FAZ.2800.61.2021-TP „Zakup i dostawa sprzętu medycznego niezbędnego do świadczenia usług medycznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „DOSTĘPNPOŚĆ PLUS” Beata Kopeć 2021-08-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
493869 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-10 11:43:47 Zapytanie ofertowe Service Go to