Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
362718 25/PN/2020 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*, 180103*, 180108*, 180109 w związku z prowadzoną przez zamawiającego działalnością leczniczą. Anna Gąska 2020-07-17 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
360572 22/PN/2020 Budowa łącznika pomiędzy budynkami Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego, wraz z dobudową części administracyjnych oddziałów chirurgii i ginekologii oraz izby przyjęć na poziomie parteru w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu ” Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali Anna Gąska 2020-07-20 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
357492 21/PN/2020 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*, 180103*, 180108*, 180109 Anna Gąska 2020-06-30 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
357426 19/ZOF/2020 Dostawa materiałów biurowych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Beata Kopeć 2020-06-25 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
353973 18/PN/2020 Dostawa i instalacja procesora tkankowego próżniowego, procedura karajowa Beata Kopeć 2020-06-15 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
350405 16/PN/2020 Zestawy haków automatycznych do zabiegów laparoskopowych, ginekologicznych i chirurgicznych - procedura krajowa Anna Gąska 2020-06-04 14:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
349280 17/PN/2020 Dostawa materiałów szewnych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 24 miesięcy Beata Kopeć 2020-06-04 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
345217 13/PN/2020 Wykonanie robót budowlanych przebudowy części Oddziału Chirurgii Onkologicznej na potrzeby Pododdziału Chorób Piersi, w SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Anna Gąska 2020-05-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
346255 17/ZOF/2020 sprzedaż i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2020-05-22 12:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
341051 9/PN/2020 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*, 180103*, 180108*, 180109 w związku z prowadzoną przez zamawiającego działalnością leczniczą. - procedura krajowa Anna Gąska 2020-05-13 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
342370 16/ZOF/2020 sprzedaż i ostawa "Systemu identyfikacji nerwów w chirurgii onkologicznej z oprzyrządowaniem" Bożena Chodysz 2020-05-13 12:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
341035 12/PN/2020 Dostawa staplerów chirurgicznych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy, przetarg nieograniczony, procedura krajowa Beata Kopeć 2020-05-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to