Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
646158 IPP.271.09.2022 RZP: I.07.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Beata Mularczyk 2022-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
645922 RBK.7031.22.2022 IPP.271.10.2022 RZP:.I.08.2022 „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01.10.2022 roku do 31.12.2023 roku” Beata Mularczyk 2022-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
625874 Znak: IPP.271.08.2022 RZP: I.06.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Beata Mularczyk 2022-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
620588 Znak:IPP.271.07.2022 RZP: I.05.2022 Ipp.7013.70.2022 BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKI, GMINA MRĄGOWO, realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beata Mularczyk 2022-06-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
591827 Znak:IPP.271.06.2022 RZP: I.04.2022 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH MUNTOWO, POPOWO SALĘCKIE, ZAWADA, GMINA MRĄGOWO” Beata Mularczyk 2022-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
571203 Znak:IPP.271.04.2022 RZP: I.03.2022 „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA W M. MRĄGOWO, POPOWO SALĘCKIE, SZESTNO, WYSZEMBORK ORAZ LASOWIEC W GMINIE MRĄGOWO” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Beata Mularczyk 2022-03-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings