Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
695089 27/2022/SUW 27/2022/SUW Wywóz oraz zagospodarowanie osadów z klarowania wody powstałych w procesie uzdatniania wody z terenu Stacji Uzdatniania Wody Międzyrzecz Marek Maślewski 2022-11-30 11:33:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
681029 65/ZP6/DEOŚ/POIIŚ/2022 Dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody Dział Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków 2022-11-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
686566 02-PZ/DES/2022 NAPRAWA USZKODZONEGO OGRODZENIA I SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI W M. WOJCIECHÓWEK, GM. MIĘDZYRZECZ Działu Eksploatacji Sieci Wod – Kan. 2022-11-10 08:50:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
678305 27/2022/SUW Wywóz oraz zagospodarowanie osadów z klarowania wody powstałych w procesie uzdatniania wody z terenu Stacji Uzdatniania Wody Międzyrzecz Marek Maślewski 2022-10-26 11:32:00 Zapytanie o cenę Service Go to
657536 02-PZ/DES/2022 Wykonanie analiz ryzyka obejmujących oceny zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody dla studni głębinowych, zlokalizowanych w miejscowościach: Wysoka, Karolewo, Pniewo, Kęszyca Leśna, gm. Międzyrzecz. Działu Eksploatacji Sieci Wod – Kan. 2022-09-08 11:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
645033 55/ZP6/DEOŚ/POIIŚ/2022 Dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody Dział Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków 2022-09-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
631774 Szacowanie wartości zamówienia dla zadania: „ROZBUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ PRZESTRZENNĄ - BUDOWA GIS ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU TELEMETRYCZNEGO” Dział Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków 2022-07-11 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
611108 37/ZP6/DEOŚ/POIIŚ/2022 Dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody Dział Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków 2022-06-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
606377 01-PZ/DES/2022 ZAKUP WĘŻA CIŚNIENIOWEGO DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TRELEBORG 250 S DN25/160M Działu Eksploatacji Sieci Wod – Kan. 2022-05-10 11:26:00 Zapytanie o cenę Supply Go to
605110 1/2022/SUW Zapytanie o cenę zgodnie z treścią załączonego opisu przedmiotu zamówienia. Marek Maślewski 2022-05-05 07:28:00 Zapytanie o cenę Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
495071 Wykonanie projektu wizualizacji oraz aranżacji pomieszczeń w istniejącym budynku administracyjnym MPWiK Sp. z o.o., Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz. Tomasz Kruk 2021-08-13 08:06:02 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
611933 Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Święty Wojciech 46, gm. Międzyrzecz Marek Maślewski 2022-06-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
602517 Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Święty Wojciech 46, gm. Międzyrzecz Marek Maślewski 2022-05-11 13:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489075 Dostawa do siedziby Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody oraz modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń. Tomasz Kruk 2021-08-19 14:10:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to