Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
644103 5/LAB/spektrofotometr/2022/ZO Dostawa spektrofotometru z zakresem pracy długości fali 320-1100 nm. Marceli Kuca 2022-08-16 09:57:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
636317 2/MPGK?specjalny/2022/TP Dostawa używanego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Marceli Kuca 2022-07-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634298 1/MPGK/hakowiec/2022/TP Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Marceli Kuca 2022-07-15 11:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
613765 5/MPGK/BHP/2022/Z) Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 1,5 l /pet dla pracowników MPGK Marceli Kuca 2022-05-25 09:46:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
613140 4/MPGK/BHP/2022/ZO Dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia roboczego Marceli Kuca 2022-05-25 09:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
588888 4/ZOMiGO/samochód/2022/ZO Dostawa używanego podwozia samochodu ciężarowego do 18 DMC pod zabudowę beczką asenizacyjną o pojemności 6 m³ dostarczoną przez Zamawiającego” Marceli Kuca 2022-03-25 13:12:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
587610 3/ZWK/PIX/2022/ZO Dostawa siarczanu żelaza PIX 113 w ilości dostawy po 10 ton Marceli Kuca 2022-03-22 14:23:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
584219 2/ZWK/wodomierze/2022/ZO Dostawa wodomierzy do wody zimnej wraz z zamontowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu z zestawem do radiowego odczytu LIBRA RS Marceli Kuca 2022-03-17 10:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
563615 1/ZOMiGO/worki/2022/ZO Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej LDPE Marceli Kuca 2022-01-27 12:20:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
553755 3/ZOMiGO/191212/2021/TP „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących ze Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ustrzykach Dolnych ul. Przemysłowa 20J" Marceli Kuca 2022-01-02 11:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to