Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
890258 KZP/6/II/2024 „Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w okresie marzec - wrzesień 2024 r.” Agnieszka Misiak 2024-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
886420 KZP/3/I/2024 „Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych z obiektów MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. oraz zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z terenów zieleni miejskiej w Zabrzu" Agnieszka Misiak 2024-02-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
879069 KZP/4/I/2024 Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą kelnerską dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. w 2024 r. - powtórnie Iwona Gołkowska 2024-02-02 12:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
870310 KZP/21/XII/2023 Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą kelnerską dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. w 2024 r. Iwona Gołkowska 2024-01-11 09:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
859992 KZP/19/XI/2023 Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. w 2024 r. Iwona Gołkowska 2023-12-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
857617 Kzp/20/XI/2023 „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi oraz monitorowanie sygnałów systemu alarmowego w 2024 r.” Iwona Gołkowska 2023-12-11 09:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
837962 KZP/18/X/2023 Świadczenie usług ochrony fizycznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi oraz monitorowanie sygnałów systemu alarmowego – Kąpielisko Leśne – 2023/2024 - powtórne Iwona Gołkowska 2023-11-03 09:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
825717 KZP/16/IX/2023 „Dostawa oleju opałowego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. w 2023 r. i 2024 r.” Iwona Gołkowska 2023-10-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
824427 KZP/15/IX/2023 „Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w okresie październik 2023 r. – marzec 2024 r.” Iwona Gołkowska 2023-10-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
818536 KZP/12/IX/2023 „Świadczenie usług ochrony fizycznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi oraz monitorowanie sygnałów systemu alarmowego – Kąpielisko Leśne oraz sztuczne lodowisko – 2023/2024” Iwona Gołkowska 2023-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings