Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
908224 AZ.281.2.5.2024 Wykonanie robót budowlanych w Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w Kuchni Królewskiej Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, etap II Agnieszka Kurkiewicz 2024-04-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
910825 AZ.281.4.2.2024 Zakup obrazu Joachima Weingarta „Kobieta w niebieskiej sukni” Ewa Skrzypczak 2024-04-04 14:50:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
903870 AZ.281.2.6.2024 Usługa druku wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Poznaniu Ewa Skrzypczak 2024-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
895435 AZ.281.2.4.2024 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie systemów bezpieczeństwa w Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu (II etap) Agnieszka Kurkiewicz 2024-03-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
857116 AZ.281.5.1.2023 Opracowanie koncepcji aranżacji wybranych przestrzeni Muzeum Etnograficznego (docelowo Muzeum Kultur Świata), oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu Agnieszka Kurkiewicz 2024-02-29 14:00:00 Konkurs PZP - opracowania studialne/prace konkursowe Service Go to
883406 AZ.281.2.2.2024 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien oraz renowacji drzwi wejściowych w historycznym budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu Agnieszka Kurkiewicz 2024-02-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893337 AZ.281.3.6.2024 Świadczenie usług polegających na serwisowaniu kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu Ewa Skrzypczak 2024-02-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
890641 Wykonanie kompleksowej usługi transportu obiektów na wystawę „Ultraawangarda. Koło Klipsa. Poznański underground lat 80. XX wieku” Agnieszka Kurkiewicz 2024-02-20 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
886384 AZ.281.3.2.2024 Dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów. Ewa Skrzypczak 2024-02-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
878317 AZ.281.3.1.2024 Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno – edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Narodowym w Poznaniu i dwóch jego oddziałach, tj. w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu oraz w Ratuszu – Muzeum Poznania Ewa Skrzypczak 2024-01-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
882828 AZ.281.2.3.2024 Wykonanie robót budowlano – konserwatorskich w Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu polegających na odnowieniu elewacji, montażu iluminacji oraz zmianie zagospodarowania terenu wokół Muzeum Etnograficznego Agnieszka Kurkiewicz 2024-03-05 10:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to