Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
936432 MKUO ProNatura ZO/62/24 Przegląd i naprawa transporterów zgrzebłowych. Monika Niegoda 2024-06-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
939610 MKUO ProNatura ZO/65/24 Dostawa rękawa załadunkowego do cystern Maria Klapczyńska 2024-06-18 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
940398 MKUO ProNatura/ZO/67/24 Dostawa części zamiennych do parowych zdmuchiwaczy popiołów lotnych Maria Klapczyńska 2024-06-20 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
925673 MKUO ProNatura ZP/TP/21/24 Modernizacja leja zasypowego odpadów na ruszt Maria Klapczyńska 2024-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
935397 MKUO ProNatura ZO/54/24 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do plotera solwentowego drukująco-tnącego firmy Roland VersaCAMM SP-540i wyposażonego w głowice drukujące EPSON DX4 (CMYK). Agata Bartkowiak 2024-06-11 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
935401 MKUO ZO/64/24 „Przebudowa instalacji (przeniesienie czerpni) powietrza wtórnego dla L1 i L2” w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy . Agata Bartkowiak 2024-06-11 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
935326 MKUO ZO/63/24 Dostawa łańcucha zasypnika w układzie waloryzacji żużla dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Agata Bartkowiak 2024-06-10 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
933482 MKUO ProNatura ZO/56/24 Obsługa instalacji do odbioru i spalania biogazu (MEG) Grzegorz Pieszczyński 2024-06-10 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
934274 MKUO ProNatura ZO/57/24 Zakup fabrycznie nowego, przenośnego analizatora biogazu wraz z dedykowaną walizką/torbą transportową oraz niezbędnym osprzętem Maria Klapczyńska 2024-06-10 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
929468 MKUO ProNatura ZP/TP/19/24 Dostawy drutu żarzonego oliwionego o średnicy 3,4 mm Monika Niegoda 2024-06-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
929464 MKUO ProNatura ZP/TP/20/24 Prowadzenie planowanych i awaryjnych prac czyszczeniowych w obiektach i instalacjach ZTPOK Tomasz Mikołap 2024-06-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
932969 MKUO ProNatura ZO/60/24 Koszenie traw, odchwaszczanie i pielęgnacja terenów MKUO ProNatura Sp. z o.o. Grzegorz Pieszczyński 2024-06-03 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
932269 MKUO ProNatura ZO/61/24 Usługa przyjęcia i unieszkodliwienia ścieków z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28. Monika Niegoda 2024-05-29 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
928548 Wstępne Konsultacje Rynkowe na dostawę i wymianę generatora w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22. Monika Niegoda 2024-05-29 23:59:00 Wstępne konsultacje rynkowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
931717 MKUO ProNaturaZO/59/24 Zakup pompy kondensatu i części zamiennych. Agata Bartkowiak 2024-05-29 10:26:38 Zapytanie ofertowe Supply Go to
926368 MKUO ProNatura ZO/48/24 Usługa przyjęcia i unieszkodliwienia ścieków z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28 Monika Niegoda 2024-05-23 11:56:10 Zapytanie ofertowe Service Go to
927131 MKUO ProNaturaZO/49/24 Zakup pompy kondensatu i części zamiennych. Agata Bartkowiak 2024-05-23 12:05:54 Zapytanie ofertowe Supply Go to
887417 MKUO ProNatura ZO/24/24 Opracowanie regulacji kancelaryjnych i archiwalnych Maria Klapczyńska 2024-03-18 10:34:07 Zapytanie ofertowe Service Go to
892855 MKUO ProNaturaZO/27/24 Opracowanie analizy wpływu zmniejszenia temperatury spalin z emitora instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK w Bydgoszczy) na kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego. Agata Bartkowiak 2024-03-06 07:50:41 Zapytanie ofertowe Service Go to
885314 MKUO ProNatura ZO/18/24 Dostawa wypełnienia do skrubera. Monika Niegoda 2024-02-29 10:56:24 Zapytanie ofertowe Supply Go to
883848 MKUO ProNatura ZO/17/24 ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytuły Zarządzania Spółką D&O (odpowiedzialność Członków Władz Spółki) w okresie od 1.03.2024 r. do 28.02.2025 r. Monika Niegoda 2024-02-19 13:08:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
870962 MKUO ProNatura ZO/1/24 Opracowanie regulacji kancelaryjnych i archiwalnych Maria Klapczyńska 2024-01-29 13:09:47 Zapytanie ofertowe Service Go to
867691 MKUO ProNatura ZO/155/23 Dostawa telefonów. Monika Niegoda 2024-01-05 13:29:29 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855125 MKUO ProNatura ZO/126/23 Zimowe utrzymanie dachów budynków oraz obiektów budowlanych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2023-12-04 11:09:01 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
909299 Sprzedaż zamiatarki drogowej samojezdnej Bucher na podwoziu Merecedes-Benz Agata Bartkowiak 2024-04-24 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
889660 MKUO ProNatura ZP/TP/8/24 Dostawa systemu do ciągłego monitorowania wyładowań niezupełnych w generatorze zainstalowanym w ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2024-04-03 08:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
859595 MKUO ProNatura ZO/144/23 Zimowe utrzymanie dachów budynków oraz obiektów budowlanych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2023-12-15 15:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
857225 ZO/137/2023 Dostawa szaf ubraniowych BHP dla obsługi sortowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy Agata Bartkowiak 2023-12-07 14:50:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853567 MKUO ProNatura ZO/131/23 Wydruk i kolportaż harmonogramów odbioru odpadów na terenie miasta Bydgoszcz w rejonach wyznaczonych przez Zamawiającego Patrycja Lingo 2023-12-06 15:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
679226 MKUO ProNatura ZO/137/22 Dostawa pompy AFFETTi CGD125-315 oraz części zamiennych do tej pompy Patrycja Lingo 2022-11-17 12:08:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
545577 MKUO ProNatura/ZO/168/21 Rozbudowa pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy Maria Klapczyńska 2021-12-10 06:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to