Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
485646 MKUO ProNatura ZP/NO/36/21 Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2021-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
483334 MKUO ProNatura ZP/NO/17/21 Usługi kompleksowego ubezpieczenia Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2021-08-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
487072 MKUO ProNatura ZP/TP/39/21 Usługa transportowa - rozwożenie i zwożenie pojemników na terenie Miasta Bydgoszczy. Monika Niegoda 2021-07-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
483716 MKUO ProNatura ZO/101/21 Dostawa pompy chłodzenia cyklu termicznego w ZTPOK. Monika Niegoda 2021-07-26 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
485221 MKUO ProNatura/ZO/99/21 „Wykonanie płyt najazdowych do hali segregacji odpadów, naprowadzaczy, oraz barierek” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-07-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
481255 MKUO ProNatura ZO/97/21 Dostawa i załadunek modyfikowanego węgla aktywnego przeznaczonego specjalnie do filtrów deodoryzacji wraz z opróżnieniem filtra i odbiorem zużytego węgla w ZTPOK. Monika Niegoda 2021-07-23 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
481261 MKUO ProNatura ZP/TP/38/21 „Sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
477514 MKUO ProNatura ZP/TP/37/21 Usługa transportowa - rozwożenie i zwożenie pojemników na terenie Miasta Bydgoszczy Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
477814 MKUO/ProNatura/ZO/92/21 dostawa artykułów drogeryjnych i chemii przemysłowej Alicja Stepniewska 2021-07-08 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
472874 MKUO ProNatura/ZO/73/21 Projekt modyfikacji układu wygrzewania rurociągów parowych zdmuchiwaczy popiołu Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-07-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
475385 MKUO ProNatura/ZO/88/21 Naprawa połączeń szyn suwnicowych w budynku bunkra ZTPOK Alicja Stepniewska 2021-07-02 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
474047 MKUO ProNatura/ZO/75/21 Wykonanie 3 sztuk przenośników taśmowych Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-07-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
385592 MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną Monika Niegoda 2020-10-20 08:35:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
328980 MKUO ProNatura ZO/38/20 Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli Patrycja Lingo 2020-03-26 08:08:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
299236 MKUO ProNatura ZO/1/20 Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego Patrycja Lingo 2020-01-30 11:32:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
249420 Pobór, przygotowanie próbek odpadów i prowadzenie akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy _ZO/105/19 Patrycja Lingo 2019-08-22 08:00:53 - - Go to
211283 Postępowanie testowe Paweł Niewiarowski 2019-03-28 14:40:11 - - Go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (MKUO ProNatura/ZO/10/19) Paweł Niewiarowski 2019-01-29 23:55:00 - - Go to