Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917408 MKUO ProNatura ZO/43/24 Zakup sprzętu komputerowego. Monika Niegoda 2024-04-24 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
910406 MKUO ProNatura ZP/TP/14/24 Dostawy drutu żarzonego oliwionego o średnicy 3,4mm Patrycja Lingo 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
908333 MKUO ProNatura ZP/TP/12/24 Dostawa opon do pojazdów MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tomasz Mikołap 2024-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
909723 MKUO ProNatura ZP/TP/13/24 Dostawa systemu do ciągłego monitorowania wyładowań niezupełnych w generatorze zainstalowanym w ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2024-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
913935 MKUO ProNatura ZP/TP/15/24 Dostawa systemu do pomiaru temperatury w kotle. Monika Niegoda 2024-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
909299 Sprzedaż zamiatarki drogowej samojezdnej Bucher na podwoziu Merecedes-Benz Agata Bartkowiak 2024-04-19 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
913977 MKUO ProNatura ZO/41/24 Dostawa 20 sztuk opon prowadzących do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy Tomasz Mikołap 2024-04-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
898326 MKUOProNatura ZP/NO/10/24 Odbiór i zagospodarowanie odpadów po-procesowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Monika Niegoda 2024-04-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
905727 MKUO ProNatura ZO/36/24 Zakup sprzętu sieciowego Monika Niegoda 2024-03-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
880499 MKUO ProNatura ZP/TP/11/24 Wymiana części systemu utrzymania jakości wody wpływającej na żywotność kotłów i systemu parowego (stacja poboru próbek) Maria Klapczyńska 2024-03-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
901660 MKUO ProNaturaZO/33/24 Przegląd, kontrola oraz serwis klimatyzacji i wentylacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, Stacji Przeładunkowej Odpadów w Toruniu i Zakładu Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy. Agata Bartkowiak 2024-03-26 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
897886 MKUO ProNatura ZO/30/24 Dostawa myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody poprzez silnik napędzanym olejem napędowym. Agata Bartkowiak 2024-03-18 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
885095 MKUO ProNatura ZP/NO/07/24 Ochrona mienia - obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2024-03-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
899458 MKUO ProNatura ZO/31/24 Dostawa szkła, odczynników oraz wyposażenia laboratoryjnego. Monika Niegoda 2024-03-15 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
893526 MKUO ProNatura SEK/1/24 ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PONIŻEJ PROGÓW USTAWOWYCH na Sprzedaż energii elektrrycznej i świadczenie usług bilansowania handlowego oraz innych usług Maria Klapczyńska 2024-03-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
887417 MKUO ProNatura ZO/24/24 Opracowanie regulacji kancelaryjnych i archiwalnych Maria Klapczyńska 2024-03-18 10:34:07 Zapytanie ofertowe Service Go to
892855 MKUO ProNaturaZO/27/24 Opracowanie analizy wpływu zmniejszenia temperatury spalin z emitora instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK w Bydgoszczy) na kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego. Agata Bartkowiak 2024-03-06 07:50:41 Zapytanie ofertowe Service Go to
885314 MKUO ProNatura ZO/18/24 Dostawa wypełnienia do skrubera. Monika Niegoda 2024-02-29 10:56:24 Zapytanie ofertowe Supply Go to
883848 MKUO ProNatura ZO/17/24 ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytuły Zarządzania Spółką D&O (odpowiedzialność Członków Władz Spółki) w okresie od 1.03.2024 r. do 28.02.2025 r. Monika Niegoda 2024-02-19 13:08:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
870962 MKUO ProNatura ZO/1/24 Opracowanie regulacji kancelaryjnych i archiwalnych Maria Klapczyńska 2024-01-29 13:09:47 Zapytanie ofertowe Service Go to
867691 MKUO ProNatura ZO/155/23 Dostawa telefonów. Monika Niegoda 2024-01-05 13:29:29 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855125 MKUO ProNatura ZO/126/23 Zimowe utrzymanie dachów budynków oraz obiektów budowlanych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2023-12-04 11:09:01 Zapytanie ofertowe Service Go to
852902 MKUO ProNatura ZO/129/23 Wydruk i kolportaż harmonogramów odbioru odpadów na terenie miasta Bydgoszcz w rejonach wyznaczonych przez Zamawiającego Patrycja Lingo 2023-11-24 12:35:49 Zapytanie ofertowe Service Go to
841429 MKUO ProNatura ZO/117/23 Przeprowadzenie audytu w zakresie obowiązków wynikających z planowanych zmian w systemie EU ETS oraz opracowanie dokumentacji w zakresie monitorowania emisji gazów cieplarnianych Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Monika Niegoda 2023-11-08 14:54:23 Zapytanie ofertowe Service Go to
812567 MKUO ProNatura/ZO/94/23 Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Maria Klapczyńska 2023-09-21 13:50:02 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889660 MKUO ProNatura ZP/TP/8/24 Dostawa systemu do ciągłego monitorowania wyładowań niezupełnych w generatorze zainstalowanym w ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2024-04-03 08:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
859595 MKUO ProNatura ZO/144/23 Zimowe utrzymanie dachów budynków oraz obiektów budowlanych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2023-12-15 15:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
857225 ZO/137/2023 Dostawa szaf ubraniowych BHP dla obsługi sortowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy Agata Bartkowiak 2023-12-07 14:50:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853567 MKUO ProNatura ZO/131/23 Wydruk i kolportaż harmonogramów odbioru odpadów na terenie miasta Bydgoszcz w rejonach wyznaczonych przez Zamawiającego Patrycja Lingo 2023-12-06 15:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
679226 MKUO ProNatura ZO/137/22 Dostawa pompy AFFETTi CGD125-315 oraz części zamiennych do tej pompy Patrycja Lingo 2022-11-17 12:08:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
545577 MKUO ProNatura/ZO/168/21 Rozbudowa pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy Maria Klapczyńska 2021-12-10 06:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to