Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
523329 MKUO ProNatura ZP/TP/56/21 Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów Monika Niegoda 2021-10-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
525104 MKUO ProNatura ZP/TP/53/21 Świadczenie usług medycznych Patrycja Lingo 2021-11-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
522053 MKUO ProNatura ZP/NO/52/21 Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-11-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
523619 MKUO ProNatura ZP/NO/50/21 Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2021-11-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
523523 MKUO ProNatura ZP/NO/46/21 Dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego autocysternami do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2021-11-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
523572 MKUO ProNatura ZP/NO/49/21 Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 Monika Niegoda 2021-11-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
523658 MKUO ProNatura ZP/NO/54/21 Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ramach instalacji zastępczej. Monika Niegoda 2021-11-19 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
521692 MKUO ProNatura ZP/TP/51/21 Dostawa śmieciarki przystosowanej do zbiórki bioodpadów z bębnem rotacyjnym Patrycja Lingo 2021-10-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
520747 MKUO ProNatura ZP/TP/55/21 „Dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-10-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
520010 MKUO ProNatura/ZO/137/20 „Wymiana uszkodzonych rur spustowych z dachu stacji segregacji odpadów do kanalizacji deszczowej wraz z montażem czyszczaków kanalizacyjnych, pomalowanie wymienionych rur w kolorze niebieskim” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-10-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
519039 MKUO ProNatura ZP/US/1/21 Obsługa prawna Spółki Patrycja Lingo 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
483334 MKUO ProNatura ZP/NO/17/21 Usługi kompleksowego ubezpieczenia Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2021-10-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
517104 MKUO ProNatura ZO/123/21 Dostawa 100 sztuk elektrozaworów do przedmuchu powietrza typu 400 na stacji segregacji odpadów Patrycja Lingo 2021-10-13 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
513461 MKUO ProNatura ZO/129/21 Aktualizacja Studium Wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – budowy „Instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy". Monika Niegoda 2021-10-08 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
515246 MKUO ProNatura ZP/TP/45/21 Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów Monika Niegoda 2021-10-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
515108 MKUO ProNatura ZP/TP/48/21 „Dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-10-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
509850 MKUO ProNatura/ZO/122/21 „Dostawa i montaż mebli” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-10-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
385592 MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną Monika Niegoda 2020-10-20 08:35:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
328980 MKUO ProNatura ZO/38/20 Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli Patrycja Lingo 2020-03-26 08:08:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
299236 MKUO ProNatura ZO/1/20 Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego Patrycja Lingo 2020-01-30 11:32:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
249420 Pobór, przygotowanie próbek odpadów i prowadzenie akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy _ZO/105/19 Patrycja Lingo 2019-08-22 08:00:53 - - Go to
211283 Postępowanie testowe Paweł Niewiarowski 2019-03-28 14:40:11 - - Go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (MKUO ProNatura/ZO/10/19) Paweł Niewiarowski 2019-01-29 23:55:00 - - Go to