Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
665665 MKUO ProNatura /ZO/126/22 Dostawa kontenerów do pojazdów z zabudową bramową oraz HDS Maria Klapczyńska 2022-09-27 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
664661 MKUO ProNatura ZP/TP/48/22 Dostawa wózka widłowego do magazynu MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tomasz Mikołap 2022-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
657989 MKUO ProNatura ZP/NO/45/22 Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Monika Niegoda 2022-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
663650 MKUO ProNatura ZP/NO/46/22 Dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego autocysternami do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2022-10-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
662767 MKUO ProNatura ZP/NO/47/22 Dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Maria Klapczyńska 2022-10-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
665628 MKUO ProNatura ZO/127/22 Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, stanowiące zabezpieczenie roszczeń wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w formie polis ubezpieczeniowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2022-09-23 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
642519 MKUO ProNatura ZP/NO/43/22 Dostawa nowego analizatora spalin wraz z kontenerem oraz przeniesieniem istniejących dwóch analizatorów do nowego kontenera na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych MKUO ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2022-09-20 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
660841 MKUO ProNatura/ZO/122/22 Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Alicja Stepniewska 2022-09-16 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
657162 MKUO ProNatura/ZO/118/22 Dostawa artykułów drogeryjnych i chemii przemysłowej Alicja Stepniewska 2022-09-08 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
648452 MKUO ProNatura ZP/NO/44/22 Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do mokrego czyszczenia drugiego ciągu kotła dla jednego kotła – L1 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. Monika Niegoda 2022-09-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
654882 MKUO ProNatura/ZO/116/22 Wykonanie zabudowy typu skrzynia z plandeką wraz z montażem na podwoziu Volkswagen Crafter oraz demontaż starej zabudowy. Maria Klapczyńska 2022-08-29 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
653189 MKUO ProNatura ZO/110/22 Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu rzędnych składowania eksploatowanej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „BALAST” w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura w Bydgoszczy przy ulicy Prądocińskiej 28 Patrycja Lingo 2022-08-26 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
653156 MKUO ProNatura /ZO/113/22 Wykonanie aplikacji umożliwiającej sprawdzenie harmonogramów wywozu poszczególnych frakcji odpadów dla każdego punktu adresowego w mieście Maria Klapczyńska 2022-08-23 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652243 MKUO ProNatura/ZO/115/22 Wykonanie pomiarów w ramach rocznej kontroli systemu monitoringu zanieczyszczeń wg procedury AST z normy PN-EN 14181 (bez testu funkcjonalności) dla systemu monitoringu emisji w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22 Maria Klapczyńska 2022-08-23 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
651627 MKUO ProNatura /ZO/112/22 Wykonanie zabudowy typu skrzynia z plandeką wraz z montażem na podwoziu Volkswagen Crafter oraz demontaż starej zabudowy Maria Klapczyńska 2022-08-19 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
534229 MKUO ProNatura/ZO/151/21 Czyszczenie dachu bunkra wraz z naprawą mocowań zwodu instalacji odgromowej. Alicja Stepniewska 2021-11-15 08:06:40 Zapytanie ofertowe Service Go to
385592 MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną Monika Niegoda 2020-10-20 08:35:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
328980 MKUO ProNatura ZO/38/20 Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli Patrycja Lingo 2020-03-26 08:08:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
299236 MKUO ProNatura ZO/1/20 Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego Patrycja Lingo 2020-01-30 11:32:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
249420 Pobór, przygotowanie próbek odpadów i prowadzenie akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy _ZO/105/19 Patrycja Lingo 2019-08-22 08:00:53 - - Go to
211283 Postępowanie testowe Paweł Niewiarowski 2019-03-28 14:40:11 - - Go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (MKUO ProNatura/ZO/10/19) Paweł Niewiarowski 2019-01-29 23:55:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
545577 MKUO ProNatura/ZO/168/21 Rozbudowa pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy Maria Klapczyńska 2021-12-10 06:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to