Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821325 IN.271.10.2023 Remont drogi gminnej nr 282010P i 282008P w miejscowości Mieleszyn gmina Mieleszyn Agnieszka Skalska 2023-10-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818145 IN.271.9.2023 Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym Agnieszka Skalska 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
811999 Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany pelletem w budynku w świetlicy w Łopiennie Anna Królczyk 2023-09-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
808604 Wykonanie projektu pomnika oraz zakup materiałów z montażem w miejscowości Mielno Anna Królczyk 2023-09-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
810889 Zakup łodzi płaskodennej ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i jego montażem oraz przyczepy podłodziowej dla OSP Mieleszyn. Anna Królczyk 2023-09-08 10:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
806696 IN.271.7.2023 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. Agnieszka Skalska 2023-08-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
800196 IN.10.2023.PZON Roboty budowlane na świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniszewo Anna Królczyk 2023-08-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
789407 IN.271.5.2023 Świadczenie usług w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mieleszyn w roku szkolnym 2023/2024 Agnieszka Skalska 2023-07-13 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
779762 IN.9.2023.PZON Przeglądy roczne placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujacych się na terenie gminy Mieleszyn. Agnieszka ADAMSKA 2023-06-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
770785 IN.271.4.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 282013P w m. Popowo - Ignacewo dz. nr 19 i 23, m. Popowo Tomkowe dz. nr 151 Agnieszka ADAMSKA 2023-06-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
768229 IN.8.2023.PZON Zakup programu antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mieleszynie Agnieszka ADAMSKA 2023-05-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
810911 IN.271.8.2023 Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym Agnieszka Skalska 2023-09-14 08:32:52 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
800179 IN.271.6.2023 Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym Agnieszka Skalska 2023-09-14 08:42:38 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
680657 IN.1.2022.PZON Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 282015P Dębłowo – Mielno w m. Dębłowo – działka nr 19 Agnieszka ADAMSKA 2022-11-02 12:55:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to