Plan of proceedings for a year 2024

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącej siedziby Nadleśnictwa. Service Basic mode - no negotiation 250000 - I quarter Yes - - 2023-10-17 12:21:22 2023-10-17 12:21:22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w 2025 roku. Service EN Nieograniczony 10000000 - IV quarter Yes - - 2023-10-17 12:22:33 2023-10-17 12:22:33
Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w punkcie alarmowo dyspozycyjnym Nadleśnictwa Dwukoły Service Basic mode - no negotiation 220000 - I quarter Yes - - 2024-02-13 11:35:11 2024-02-13 11:35:11