Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505844 SA.270.6.9.2021 Usługi polegające na wykonaniu prac archiwizacyjnych zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi w archiwum Nadleśnictwa Dwukoły. Gabriela Lemańska 2021-09-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
501526 SA.270.6.8.2021 Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz prac z pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2021. Gabriela Lemańska 2021-09-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
492433 SA.270.7.2021 Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Łomia o długości 0,85 km Przemysław Zaraziński 2021-08-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
492085 SA.270.6.7.2021 Usługi związane z hodowlą lasu na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w leśnictwie Białuty. Gabriela Lemańska 2021-08-11 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
486196 SA.270.6.6.2021 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA „USŁUGI ZWIĄZANE Z HODOWLĄ LASU – PIELĘGNOWANIEM UPRAW – NA TERENIE NADLEŚNICTWA DWUKOŁY” Gabriela Lemańska 2021-07-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
467924 SA.270.6.5.2021 Świadczenie usług z zakresu sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym nadleśnictwa, pomieszczeń w budynku archiwum oraz pomieszczeń w izbie edukacyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły. Gabriela Lemańska 2021-06-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
459384 SA.270.6.2.2021 Bieżące utrzymanie dróg leśnych oraz leśnych szlaków stałych na terenie Nadleśnictwa Dwukoły. Gabriela Lemańska 2021-05-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
445378 SA.270.5.2021 Budowa deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Krajewo. Gabriela Lemańska 2021-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
441303 SA.270.4.2021 Budowa podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Krajewo na działce ewidencyjnej nr 98, w obrębie Krajewo, gmina Mława wraz z zagospodarowaniem terenu. Gabriela Lemańska 2021-04-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
440261 SA.270.3.2021 Budowa deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Krajewo Gabriela Lemańska 2021-04-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
463740 SA.270.6.3.2021 Pełnieniu kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi zadanie pn. ,,Budowa deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Krajewo”. Gabriela Lemańska 2021-07-13 13:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to