Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
839087 SA.270.22.2023 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2024. Gabriela Lemańska 2023-11-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
826833 SA.270.21.2023 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dojazdu pożarowego nr 9 w leśnictwie Krajewo wraz z odtworzeniem poboczy na długości 3,130 km. Gabriela Lemańska 2023-10-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
825798 SA.270.20.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ,,Zagospodarowanie terenu przy pokazowej zagrodzie dla żubrów w Krajewie”. Gabriela Lemańska 2023-10-10 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
820213 ZG.270.12.2023 Transport żubrów z wybranych zagród w Polsce do Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie Gabriela Lemańska 2023-09-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
802518 SA.270.16.2023 Rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej głównej w Leśnictwie Łomia o długości około 0,79 km. Gabriela Lemańska 2023-08-18 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
798515 SA.270.15.2023 Rewitalizacji nawierzchni drogi leśnej głównej w Leśnictwie Łomia o długości 0,79 km Gabriela Lemańska 2023-08-04 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
786418 ZG.270.12.2023 Dostarczenie karmy dla żubrów w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Krajewie Gabriela Lemańska 2023-07-14 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
786335 ZG.270.11.2023 Opieka i obsługa weterynaryjna nad żubrami w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Krajewie Gabriela Lemańska 2023-07-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
748744 SA.270.7.2023 Budowa miejsca postoju pojazdów przy zagrodzie dla żubrów w leśnictwie Krajewo. Gabriela Lemańska 2023-04-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750248 SA.270.6.2023 ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2023” w leśnictwach Łomia, Białuty, Iłowo, Narzym, Kęczewo, Mostowo Gabriela Lemańska 2023-04-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
463740 SA.270.6.3.2021 Pełnieniu kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi zadanie pn. ,,Budowa deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Krajewo”. Gabriela Lemańska 2021-07-13 13:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to