Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819842 ZZ-2380-114/23 Świadczenia usług medycznych w zakresie szczepienia dla policjantów i pracowników Policji dla województwa zachodniopomorskiego na terenie miasta Szczecina Anna Gulbinowicz 2023-09-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
809891 ZZ-2380-105/23 Sukcesywna dostawa części zamiennych do służbowego sprzętu transportowego użytkowanego w KWP w Szczecinie Mariola Lis 2023-10-04 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
816116 ZZ-2380-113/23 Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego nieoznakowanego typu bus 9-osobowy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Krzysztof Kliman 2023-10-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817706 ZZ-2380-112/23 Organizacja 5-dniowego szkolenia dla funkcjonariuszy wszystkich partnerów z różnych wydziałów zajmujących się czynnościami dochodzeniowo-śledczymi, kryminalnymi, modzieżą i migrantami Mariola Lis 2023-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
817616 ZZ-2380-111/23 Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w jednostkach terenowych i usług cateringowych dla stanów osobowych Policji Anna Gulbinowicz 2023-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
810825 ZZ-2380-106/23 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu zaazotowanego typu Ls do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Krzysztof Kliman 2023-09-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
814675 ZZ-2380-110/23 Naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego Bogumiła Skorna 2023-09-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
811635 ZZ-2380-107/23 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych Mariola Lis 2023-09-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
800671 ZZ-2380-104/23 Dostawa, montaż, uruchomienie systemów antenowych i montaż urządzeń radiowych i zasilających, na potrzeby stanowiska kierowania KPP w Pyrzycach Krzysztof Kliman 2023-09-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
805224 ZZ-2380-103/23 Komisariat Policji w Bornym Sulinowie przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - remont Etap 2023 r. Krzysztof Kliman 2023-09-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
794896 ZZ-2380-97/23 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu zaazotowanego typu Ls do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Krzysztof Kliman 2023-08-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
793749 ZZ-2380-95/23 Świadczenie sukcesywnych usług w zakresie napraw bieżących i obsługi technicznej w służbowym sprzęcie transportowym KWP w Szczecinie Mariola Lis 2023-08-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
793860 ZZ-2380-98/23 PP Polanów termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury-Etap I Krzysztof Kliman 2023-08-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings