Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
649968 ZZ-2380-85/22 Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych Sekcji Konnej Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zootechniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców Anna Gulbinowicz 2022-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
639694 ZZ-2380-78/22 Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu furgon (MCM – Mobilne Centrum Monitoringu – 2 szt.) dla KWP w Szczecinie Krzysztof Kliman 2022-08-23 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
639697 ZZ-2380-79/22 Dostawa fabrycznie nowej nieoznakowanej przyczepy specjalnej (MSMW – Mobilny System Monitoringu Wizyjnego) dla KWP w Szczecinie Krzysztof Kliman 2022-08-23 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
645507 ZZ-2380-84/22 Dostawa sprzętu sportowego do siedziby Policji mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 Bogumiła Skorna 2022-08-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
615848 ZZ-2380-51/22 Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu furgon (MCWT – Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego) dla KWP w Szczecinie Krzysztof Kliman 2022-08-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
635246 ZZ-2380-65/22 Dostawa specjalistycznych mikroskopów cyfrowych dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji w ramach Programu Modernizacji Policji 2022 r. Krzysztof Kliman 2022-08-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
644298 ZZ-2380-83/22 Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez: KPP Choszczno, KPP Wałcz. Bogumiła Skorna 2022-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
644287 ZZ-2380-82/22 Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez KPP Kołobrzeg, KPP Stargard Anna Gulbinowicz 2022-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
628598 ZZ-2380-71/22 Świadczenie usług wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z jednostek Policji garnizonu woj. zachodniopomorskiego Bogumiła Skorna 2022-07-25 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
635093 ZZ-2380-76/22 Świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie Bogumiła Skorna 2022-07-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
623462 ZZ-2380-62/22 Dostawa fabrycznie nowych pojazdów o napędzie hybrydowym typu plug-in w wersji nieoznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (4 szt.) Krzysztof Kliman 2022-07-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
630876 ZZ-2380-75/22 Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, podczas Pol`and´ Rock Festiwal 2022, który odbędzie na lotnisku w Broczynie Gmina Czaplinek, woj. zachodniopomorskie Krzysztof Kliman 2022-07-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
619049 Nr ZZ-2380-55/22 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny, fusery) do drukarek / faxów / urządzeń wielofunkcyjnych Anna Gulbinowicz 2022-06-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings