Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Choose Name Description
Badania pola elektromagnetycznego -
Badania środowiska pracy -
Leki, artykuły medyczne -
Materiały biurowe, pieczątki, druki resortowe -
Materiały budowlane -
Materiały stolarskie -
Meble, sprzęt kwaterunkowy -
Monitoring i zabezpieczenia pomieszczeń -
Naprawa sprzętu komputerowego -
Naprawa sprzętu radiokomunikacyjnego -