Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Budowa Amfiteatru i rewitalizacja Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju - Stworzenie obiektu na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalno widowiskowych oraz miejsca do rekreacji i wypoczynku Construction work Basic mode - no negotiation 10000000 - II quarter Yes - - 2022-01-21 11:14:53 2022-01-21 11:14:53
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju Construction work Basic mode - no negotiation 243902.44 - II quarter Yes - - 2022-01-21 11:17:19 2022-01-21 11:17:19
Przebudowa drogi gminnej ul. Źródlanej (na Ogrody) w Krynicy-Zdroju Construction work Basic mode - no negotiation 162601.63 - II quarter Yes - - 2022-01-21 11:19:08 2022-01-21 11:19:08
Modernizacja placu zabaw w Tyliczu Construction work Basic mode - no negotiation 81300.81 - II quarter Yes - - 2022-01-21 11:20:13 2022-01-21 11:20:13
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 221 w Bereście Construction work Basic mode - no negotiation 46070.76 - II quarter Yes - - 2022-01-21 11:21:15 2022-01-21 11:21:15
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 104 w Muszynce Construction work Basic mode - no negotiation 58021.87 - II quarter Yes - - 2022-01-21 11:22:14 2022-01-21 11:22:14
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 49 w Piorunce Construction work Basic mode - no negotiation 61180.61 - II quarter Yes - - 2022-01-21 11:23:13 2022-01-21 11:23:13
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 15/1 w Polanach Construction work Basic mode - no negotiation 34026.54 - II quarter Yes - - 2022-01-21 11:24:13 2022-01-21 11:24:13
Zakup paliw płynnych, etyliny, ON na potrzeby Gminy Krynicy-Zdroju Delivery Basic mode - no negotiation 188000 - III quarter No - - 2022-01-21 11:25:40 2022-01-21 11:25:40
Obsadzenie oraz pielęgnacja rabat i konstrukcji kwiatowych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Service Basic mode - no negotiation 288000 - I quarter Yes - - 2022-01-21 11:26:38 2022-01-21 11:26:38
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w 2023 roku Service Basic mode - no negotiation 200000 - IV quarter Yes - - 2022-01-21 11:28:23 2022-01-21 11:27:43
Opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę i dostosowanie budynku byłego gimnazjum w Krynicy-Zdroju do pełnienia funkcji Budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego Service Basic mode - no negotiation 105691.06 - I quarter No - - 2022-01-21 11:29:50 2022-01-21 11:29:50
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju Service Basic mode - no negotiation 65040.65 - I quarter No - - 2022-01-21 11:31:03 2022-01-21 11:31:03
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci gazowej w ciągu ulicy Wiejskiej w Krynicy-Zdroju Service Basic mode - no negotiation 81300.81 - I quarter No - - 2022-01-21 11:36:23 2022-01-21 11:36:23
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Service Basic mode - no negotiation 270000 - II quarter No - - 2022-01-21 11:37:25 2022-01-21 11:37:25
Opracowanie rekomendacji „Katalog narzędzi aktywizacji mieszkańców wraz z opisem zastosowania oraz wytycznymi metodologicznymi” Service Basic mode - no negotiation 28000.28 - II quarter No - - 2022-01-21 11:38:52 2022-01-21 11:38:52
Wypracowanie inteligentnego indeksu i monitorowania zrównoważonego rozwoju miasta Service Basic mode - no negotiation 18400 - III quarter No - - 2022-01-21 11:40:44 2022-01-21 11:40:44
Walidacja i upowszechnienie narzędzia informatycznego – konferencja promocyjna Service Basic mode - no negotiation 11750 - III quarter No - - 2022-01-21 11:42:47 2022-01-21 11:42:47
Upowszechnienie strategii wśród mieszkańców – opracowanie i druk folderów Service Basic mode - no negotiation 35000 - II quarter No - - 2022-01-21 11:43:39 2022-01-21 11:43:39
Opracowanie dokumentacji Laboratorium Service EN Wolnej ręki 697650.41 - II quarter No - - 2022-01-21 11:44:44 2022-01-21 11:44:44
Opracowanie publikacji dot. dobrych praktyk zawierające rekomendacje skutecznego planowania rozwoju uzdrowiska w oparciu o ideę smart city Service Basic mode - no negotiation 32000 - III quarter No - - 2022-01-21 11:46:05 2022-01-21 11:46:05
Opracowanie poradnika dot. stosowania metody living lab w zarządzaniu miastem Service Basic mode - no negotiation 25001.57 - III quarter No - - 2022-01-21 11:46:58 2022-01-21 11:46:58
Warsztaty „Strategie komunikacji z mieszkańcami ułatwiające wprowadzenie innowacji i wdrażanie idei smart city” Service Basic mode - no negotiation 4400 - III quarter No - - 2022-01-21 11:47:53 2022-01-21 11:47:53
Opracowanie raportu podsumowującego realizację projektu wraz z dobrymi praktykami i rekomendacjami Service Basic mode - no negotiation 2500 - III quarter No - - 2022-01-21 11:48:38 2022-01-21 11:48:38
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krynicy-Zdroju Service EN Nieograniczony 4700000 - III quarter Yes - - 2022-01-21 11:49:38 2022-01-21 11:49:38