Plan of proceedings for a year 2023

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Rozbudowa ogrodów tematycznych na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju Construction work Basic mode - no negotiation 6500000 - I quarter Yes - - 2023-01-20 11:51:47 2023-01-20 11:51:47
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bereście Construction work Basic mode - no negotiation 2740447.15 - III quarter Yes - - 2023-01-20 11:55:57 2023-01-20 11:55:57
Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym i wod-kan Construction work Basic mode - no negotiation 21393495.93 - I quarter Yes - - 2023-01-20 11:59:47 2023-01-20 11:59:47
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 221 w Bereście Construction work Basic mode - no negotiation 52845.53 - II quarter Yes - - 2023-01-20 12:01:41 2023-01-20 12:01:41
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 49 w Piorunce Construction work Basic mode - no negotiation 56910.57 - II quarter Yes - - 2023-01-20 12:03:06 2023-01-20 12:03:06
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 19 w Czyrnej Construction work Basic mode - no negotiation 33333.33 - II quarter Yes - - 2023-01-20 12:04:10 2023-01-20 12:04:10
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 28 w Polanach Construction work Basic mode - no negotiation 36585.37 - II quarter Yes - - 2023-01-20 12:05:27 2023-01-20 12:05:27
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 214 w Mochnaczce Niżnej Construction work Basic mode - no negotiation 49593.5 - II quarter Yes - - 2023-01-20 12:07:08 2023-01-20 12:07:08
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 291 w Mochnaczce Wyżnej Construction work Basic mode - no negotiation 43089.43 - II quarter Yes - - 2023-01-20 12:08:24 2023-01-20 12:08:24
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. ewid. nr 159 w Muszynce Construction work Basic mode - no negotiation 52845.53 - II quarter Yes - - 2023-01-20 12:09:54 2023-01-20 12:09:54
Budowa i modernizacja infrastruktury na terenach wiejskich Gminy Krynicy - Zdroju Construction work Basic mode - no negotiation 1700000 - I quarter Yes - - 2023-01-20 12:11:25 2023-01-20 12:11:25
Kompleksowa sprzedaż paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Krynicy - Zdroju Delivery Basic mode - no negotiation 590000 - III quarter No - - 2023-01-20 12:14:31 2023-01-20 12:14:31
Doposażenie serwerowni w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" Delivery Basic mode - no negotiation 220000 - II quarter No - - 2023-01-20 12:16:15 2023-01-20 12:16:15
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi krajowej nr 75 w m. Mochnaczka Niżna oraz w m. Tylicz Service Basic mode - no negotiation 130000 - I quarter No - - 2023-01-20 12:17:57 2023-01-20 12:17:57
Projekt Centrum Kulturalno-Artystycznego (biblioteka, muzeum) w miejscu publicznego Gimnazjum przy ul. Szkolnej 3 Service Basic mode - no negotiation 264227.64 - I quarter No - - 2023-01-20 12:19:39 2023-01-20 12:19:39
Budowa chodników przy drodze krajowej nr 75 w Tyliczu i Mochnaczce Niżnej – dokumentacja projektowa Service Basic mode - no negotiation 36585.37 - I quarter No - - 2023-01-20 12:21:13 2023-01-20 12:21:13
Obsadzenie materiałem własnym wykonawcy oraz całosezonowa pielęgnacja rabat i konstrukcji kwiatowych na terenie Gminy Krynicy - Zdroju Service Basic mode - no negotiation 600000 - III quarter Yes - - 2023-01-20 12:23:03 2023-01-20 12:23:03
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w 2024 roku Service Basic mode - no negotiation 250000 - IV quarter Yes - - 2023-01-20 12:25:24 2023-01-20 12:25:24
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynicy – Zdroju Delivery EN Nieograniczony 5200000 - II quarter No - - 2023-01-20 12:26:53 2023-01-20 12:26:53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynicy - Zdroju Service EN Nieograniczony 5500000 - III quarter Yes - - 2023-01-20 12:28:58 2023-01-20 12:28:58
Budowa toru MTB XCO na Górze Parkowej Construction work Basic mode - no negotiation 804358.46 - February Yes - - 2023-01-26 11:59:46 2023-01-26 11:59:46