Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
607214 ZPiOD.271.6.2022 Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla dawnego dworca kolejowego na potrzeby Laboratorium DIALOGU na cele związane z tworzeniem przestrzeni innowacji, kreatywności i dialogu Zamówienia Publiczne 2022-05-27 11:00:00 Konkurs PZP - opracowania studialne/prace konkursowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
612737 ZPiOD.271.7.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju Zamówienia Publiczne 2022-05-23 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
603382 ZPiOD.271.5.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 291564K ul. Kościuszki w km od 0+000,00 - 0+564,93 (sięgacz I w km 0+000,00 - 0+075,63, sięgacz II w km 0+000,00 - 0+035,00) w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój Zamówienia Publiczne 2022-05-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
594870 ZPiOD.271.4.2022 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój Zamówienia Publiczne 2022-04-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
594039 ZPiOD.271.2.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju Zamówienia Publiczne 2022-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
593627 ZPiOD.271.3.2022 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci gazowej w ciągu ul. Wiejskiej w Krynicy-Zdroju Zamówienia Publiczne 2022-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
581937 ZPiOD.271.1.2022 Obsadzenie oraz pielęgnacja rabat i konstrukcji kwiatowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój w roku 2022 Zamówienia Publiczne 2022-03-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
557552 ZPiOD.271.21.2021 Remont drogi wewnętrznej „Na Szczawicznym” w km 0+569 – 0+874 w Krynicy-Zdroju oraz modernizacja drogi gminnej nr 292907K w km 0+324 – 0+558 w Powroźniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna) Zamówienia Publiczne 2022-01-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
558299 ZPiOD.271.19.2021 Innowacja i kreatywność w JST – warsztaty dla urzędników (wyjazdowe dla 20 os.) Zamówienia Publiczne 2022-01-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
553763 ZPiOD.271.20.2021 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w 2022 roku Zamówienia Publiczne 2021-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
525705 ZPiOD.271.14.2021 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynicy-Zdroju na lata 2022/2023 Zamówienia Publiczne 2021-11-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings