Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720439 ZPiOD.271.28.2022 Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym i wod-kan Zamówienia Publiczne 2023-02-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
706958 ZPiOD.271.26.2022 Obsadzenie rabat oraz konstrukcji kwiatowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój w roku 2023 Zamówienia Publiczne 2022-12-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
703755 ZPiOD.271.27.2022 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w 2023 roku Zamówienia Publiczne 2022-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
700771 ZPiOD.271.25.2022 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie warsztatu pn. „Strategie komunikacji z mieszkańcami ułatwiające wprowadzenie innowacji i wdrażanie idei smart city” Zamówienia Publiczne 2022-12-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
691475 ZPiOD.271.24.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Zamówienia Publiczne 2022-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
690798 ZPiOD.271.23.2022 Dostawa wielofunkcyjnej, profesjonalnej sceny z możliwością użytkowania zewnętrznego i wewnętrznego na potrzeby Laboratorium Dialogu Zamówienia Publiczne 2022-11-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
686919 ZPiOD.271.22.2022 Zakup i dostawa komputerów PC, laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina Zamówienia Publiczne 2022-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
683008 ZPiOD.271.21.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju Zamówienia Publiczne 2022-11-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
671951 ZPiOD.271.17.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju Zamówienia Publiczne 2022-11-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
676643 ZPiOD.271.19.2022 Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Krynicy-Zdroju w 2023 roku Zamówienia Publiczne 2022-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
673160 ZPiOD.271.20.2022 Zimowe utrzymanie dróg i chodników na drogach wojewódzkich nr 971 i nr 981 na terenie Krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2022/2023 Zamówienia Publiczne 2022-10-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings