Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
918321 IR.271.17.2024.RS "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw położonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie" Ryszard Słupski 2024-04-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
907438 IR.271.16.2024.RS „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie” Ryszard Słupski 2024-04-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
896035 IR.271.6.2024.RS „Prace elektryczne i konserwacyjne na terenie gminy Krosno Odrzańskie na rok 2024”(2) Ryszard Słupski 2024-03-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
894723 IR.271.13.2024.RS „Budowa Krośnieńskiej Winoteki – zagospodarowanie terenu, infrastruktura techniczna i instalacje”(2) Ryszard Słupski 2024-03-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
891453 IR.271.13.2024.RS „Budowa Krośnieńskiej Winoteki – zagospodarowanie terenu, infrastruktura techniczna i instalacje” Ryszard Słupski 2024-02-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
890817 IR.271.6.2024.RS „Prace elektryczne i konserwacyjne na terenie gminy Krosno Odrzańskie na rok 2024” Ryszard Słupski 2024-02-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
883024 IR.271.10.2024.RS Remont ulicy Konopnickiej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim Ryszard Słupski 2024-02-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
883045 IR.271.11.2024.RS Remont ulicy Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Ryszard Słupski 2024-02-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
888011 IR.271.8.2024.RS "Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń na placach zabawa na terenie gminy Krosno Odrzańskie" Ryszard Słupski 2024-02-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
888002 IR.271.4.2024.RS "Utrzymanie czystości w gminie Krosno Odrzańskie - usuwanie martwych zwierząt" Ryszard Słupski 2024-02-20 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
887996 IR.271.12.2024.RS „Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku, odłowionym/zabranym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie oraz przeprowadzanie akcji adopcyjnych” Ryszard Słupski 2024-02-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
901072 IR.271.14.2024.RS "Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim" Ryszard Słupski 2024-04-16 12:37:44 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
828545 IR.271.20.2023.RS „Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła zachodniego Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim”(3) w formule zaprojektuj i wybuduj Ryszard Słupski 2023-10-19 15:25:11 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
811069 IR.271.19.2023.RS "Budowa Krośnieńskiej Winoteki (3)" w formule zaprojektuj i wybuduj Ryszard Słupski 2023-09-19 10:26:09 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
780220 IR.271.19.2023.RS "Budowa Krośnieńskiej Winoteki” w formule zaprojektuj i wybuduj Ryszard Słupski 2023-07-21 10:45:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
785751 IR.271.16.2023.RS „Modernizacja Amfiteatru w Krośnie Odrzańskim” – Etap I Ryszard Słupski 2023-07-14 13:45:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
784406 IR.271.20.2023.RS „Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła zachodniego Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim” w formule zaprojektuj i wybuduj Ryszard Słupski 2023-07-12 15:02:50 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769534 IR.271.12.2023.RS „Modernizacja pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach” – Etap 2 Ryszard Słupski 2023-06-07 09:22:22 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
770803 IR.271.15.2023.RS „Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim” Ryszard Słupski 2023-05-31 11:57:12 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
744982 IR.271.5.2023.RS „Budowa Remizy OSP w m. Osiecznica” w formule zaprojektuj i wybuduj. Ryszard Słupski 2023-06-12 10:44:26 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740872 IR.271.6.2023.RS „Utrzymanie zieleni w parku Tysiąclecia w Krośnie Odrzańskim”(2) Ryszard Słupski 2023-04-07 11:11:55 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
769513 IR.271.14.2023.RS „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie - Łochowice” Ryszard Słupski 2023-06-30 10:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
760213 IR.271.11.2023.RS „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4” dla OSP w Czarnowie Ryszard Słupski 2023-06-14 14:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
755451 IR.271.9.2023.RS „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie” Ryszard Słupski 2023-04-25 15:10:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
746179 IR.271.8.2023.RS „Zakup i montaż gier podwórkowych na kostce betonowej bezfazowej” Ryszard Słupski 2023-04-18 12:50:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
737562 IR.271.8.2023.RS „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw” Ryszard Słupski 2023-03-24 12:53:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
737128 IR.271.7.2023.RS „Wykonanie prac elektrycznych i konserwacyjnych na terenie gminy Krosno Odrzańskie w roku 2023” Ryszard Słupski 2023-03-15 12:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717183 IR.271.2.2023.RS „Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”(3) Ryszard Słupski 2023-01-27 13:53:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
702592 IR.271.22.2022.RS „Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 3” Ryszard Słupski 2022-12-29 12:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
691035 IR.271.20.2022.RS „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej”(2) Ryszard Słupski 2022-12-16 12:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677609 IR.271.20.2022.RS „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej” Ryszard Słupski 2022-11-14 14:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to