Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
506644 RI.271.2.9.2021 Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem – etap II Tadeusz Topolski 2021-09-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
499900 RI.271.2.8.2021 Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy ul. Zdrojowej na działce nr ew. 10484/142 w Krościenku n.D. - etap II Krystyna Knutelska 2021-09-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
496612 RI.271.2.6.2021 Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem na działce nr 10484/114 w Krościenku nad Dunajcem. Krystyna Knutelska 2021-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498739 OSP.ZP.1.2021 Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Krościenku nad Dunajcem Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku nad Dunajcem 2021-09-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
497427 RI.271.2.7.2021 Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem – etap II Krystyna Knutelska 2021-09-03 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487539 RI.271.2.5.2021 Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy ul. Zdrojowej na działce nr ew. 10484/142 w Krościenku n.D. - etap II. Krystyna Knutelska 2021-08-19 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474499 RI.271.2.3.2021 Remont i modernizacja drogi do terenów rolnych dz. nr ew. 10463 w Krościenku n.D. – Sołectwo Kąty-Niwki w km 0+153 do 0+503 Krystyna Knutelska 2021-08-05 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
475210 RI.271.2.4.2021 Dostawa wyposażenia Centrum Kultury i Promocji w ramach projektu „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” Krystyna Knutelska 2021-08-10 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
471555 RI.271.2.2.2021 Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy ul. Zdrojowej na działce nr ew. 10484/142 w Krościenku n.D. - etap II. Krystyna Knutelska 2021-07-15 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
460946 RI.271.2.1.2021 Dostawa wyposażenia Centrum Kultury i Promocji w ramach projektu „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” Krystyna Knutelska 2021-06-18 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to