Proceeding: ZGK.ZP.PN.1.2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

Grzegorz Szerszeń
Gmina Krościenko nad Dunajcem Department: Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem
Deadlines:
Published : 17-11-2021 20:47:00
Placing offers : 25-11-2021 13:00:00
Offers opening : 25-11-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 17.11.2021.pdf pdf 266.99 2021-11-17 20:47:00 Proceeding
SWZ.doc doc 324.5 2021-11-17 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy ZP.PN 1.2021.docx docx 41.1 2021-11-17 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wyklucznenia oraz spełnieniu warunków udziału ZP.PN.1.2021.docx docx 24.96 2021-11-17 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie o niepodleganiu wyklucznenia oraz spełnieniu warunków udziału ZP.PN.1.2021 zał.2a -zasoby.docx docx 23.45 2021-11-17 20:47:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ umowa ZP.PN.1.2021- projekt.doc doc 124.5 2021-11-17 20:47:00 Proceeding
załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 18.03 2021-11-17 20:47:00 Proceeding
załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępnijącego zasoby.docx docx 23.81 2021-11-17 20:47:00 Proceeding
informacja o zmianie treści SWZ.docx docx 23.88 2021-11-23 14:46:09 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.docx docx 17.93 2021-11-25 17:00:12 Public message
informacja o wyborze oferty zagospodarowanie odpadów na 2022 podpisany.pdf pdf 302.37 2021-12-03 15:32:09 Public message
inf o unieważnienieniu przetagu na zagospodarownie 2022 w częściach - podpisany.pdf pdf 329.23 2021-12-03 15:33:57 Public message

Announcements

2021-12-03 15:33 Grzegorz Szerszeń Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2,5, P1,P3-P10

inf o unieważnienien [...].pdf

2021-12-03 15:32 Grzegorz Szerszeń Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1,3,4,P2

informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-25 17:00 Grzegorz Szerszeń Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2021-11-25 13:00 Buyer message Kwoty netto:
Część 1- 608612 PLN, Część 2- 6825 PLN, Część 3- 4200 PLN, Część 4- 50400PLN, Część 5- 56700PLN, Część-6-6720PLN, Część 7-71662PLN,
Część 8-5250PLN, Część 9- 8663PLN, Część 10-10395PLN, Część 11- 1000PLN, Część 12-500PLN, Część 13 - 3780PLN, Część 14-500PLN,
Część-15 1000PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 137