Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
908561 UG.271.8.2024 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krempnej – lokalizacja Kotań”. Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2024-04-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906072 UG.271.7.2024 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku biblioteki, lokalnego muzeum oraz punktu informacji turystycznej”. Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2024-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892743 UG.271.5.2024 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki żelbetonowej o nośności do 15 t przez rzekę Wisłokę”. Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2024-03-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
882411 UG.271.3.2024 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku biblioteki, lokalnego muzeum oraz punktu informacji turystycznej”. Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2024-02-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
839936 UG.271.33.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2023-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
817578 UG.271.28.2023 Modernizacja drogi gminnej Myscowa – Bucznik w km 0+000-1+026 Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2023-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803640 UG.271.26.2023 Odmulenie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2023-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769462 UG.271.18.2023 „Dostawa i montaż pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych z przebudową ściany zewnętrznej w budynku SPGOZ w Krempnej” Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2023-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
760979 OSP.271.1.2023 „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempnej”. Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2023-05-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
754817 UG.271.15.2023 „Dostawa i montaż pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych z przebudową ściany zewnętrznej w budynku SPGOZ w Krempnej” Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2023-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
695903 UG.271.1.34.2022 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krempna Ewelina TURCZYK-MROCZKA 2022-12-05 10:40:37 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to