Contracts list

Contract number Contract name Contract description Buyer name Start date of contract End date of contract Value net Department Attachments
IK.7234.1.25.2019 wykonania robót brukarskich/naprawczych polegających na rozbiórce elementów znajdujących się na granicy pasa drogowego ul. Owsianej w Plewiskach wymianie ich na nowe oraz dopasowaniu wysokościowemu do przyległych posesji . EMTUR – Edward Misiak 2019-09-18 00:00:00 2019-10-04 00:00:00 28455.28 787 -
IK.7011.2.2018 Wykonanie planu koncepcyjnego dla lokalizacji ronda na Skrzyżowaniu ulic Komornickiej, Podgórnej i Zespołowej w Wirach Zlecenie nie jest realizowane ze środków UE SD PROEJKT s.c. 2018-01-10 00:00:00 2018-03-31 00:00:00 4000 - -
IK.7221.1.22.2018 Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicy Czarna Droga w Plewiskach, zgodnie z wykonanym projektem organizacji ruchu. Nie jest współfinansowane ze środków UE. Budowa i Utrzymanie Dróg Ewa Antczak 2018-09-13 00:00:00 2018-10-15 00:00:00 7560 787 -
IK.7234.12.34.2018 Czyszczenie separatora, badanie ścieków, przegląd urządzeń w gminie Komorniki Nie jest współfinansowane ze środków UE ONECOSERVICE sp. z o. o. 2018-08-08 00:00:00 2018-08-31 00:00:00 5860 787 -
IK.7234.12.33.2018 Remont chodnika z kostki brukowej na ul. Młyńskiej w Komornikach Nie jest współfinansowane za środków UE Brukarstwo Kasprzak sp. z o. o. 2018-08-06 00:00:00 2018-08-24 00:00:00 12000 787 -