Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
920138 IZP.272.5.2024 Prace renowacyjne na elewacji oraz modernizacja i odnowienie elementów architektonicznych klasycystycznego Pałacu Badenich z roku 1802 Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2024-05-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
913906 IZP.272.4.2024 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2024-04-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
907633 IZP.272.3.2024 Prace renowacyjne na elewacji oraz modernizacja i odnowienie elementów architektonicznych klasycystycznego Pałacu Badenich z roku 1802 Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2024-04-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
894488 PZD.II-392/1/2024 Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2024 r. administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej. – remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania – 120 ton. Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej 2024-03-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
891011 IZP.227.2.2024 Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2024-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
880436 IZP.272.1.2024 Dostawa tablic rejestracyjnych wszystkich wzorów, zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2024-02-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
872202 ZPSWR.26.01.2024 Zakup paliw płynnych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach 2024-01-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
869339 2/2023 Dostawa gazu propan do celów grzewczych Kazimierskie Wody Termalne i Lecznicze sp. z o.o. 2024-01-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
868302 IZP.272.25.2023 Dostawa gazu propan do celów grzewczych Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2024-01-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
860275 IZP.272.24.2023 Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T - ul. Tadeusza Kościuszki w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudową istniejącego utwardzenia gruntu działek nr ewid. 2550 i 161 Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2023-12-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
862026 RPOT.2600.2.2023 Dostarczenie obiadów do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej 2023-12-19 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
894459 PZD.II-392/1/2024 Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2024 r. administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej. – remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania – 120 ton. Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej 2024-02-28 11:24:01 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
668922 IZP.272.7.2022 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego oraz Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2022-09-28 10:05:38 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
394169 1 Usługi pralnicze Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej 2020-11-16 09:57:37 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
828958 PZD.II.383/5/2023 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023-2024 Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej 2023-10-18 14:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to