Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
398009 RPOT.2600.2.2020 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej 2020-12-07 09:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
393289 IZP.272.19.2020 Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2020-12-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
396099 1 Usługi pralnicze Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej 2020-11-30 10:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
378989 IZP.272.16.2020 Ubezpieczenie mienia Powiatu Kazimierskiego Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2020-10-01 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
379251 IZP.272.17.2020 Holowanie i usuwanie pojazdów z drogi na terenie powiatu kazimierskiego Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 2020-09-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to