Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.II.383/5/2023 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023-2024

Milena Antos
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej Department: Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
Deadlines:
Published : 06-10-2023 13:41:00
Placing offers : 17-10-2023 09:00:00
Offers opening : 17-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
specyfikacja_warunków_zamówienia 06.10.docx docx 77.67 2023-10-06 13:41:00 Proceeding
specyfikacja_warunków_zamówienia 06.10.pdf.XAdES XAdES 5.53 2023-10-06 13:41:00 Proceeding
08dbc65f-0584-950b-710a-69001142ae82.pdf pdf 31.38 2023-10-06 13:41:00 Proceeding
zima 20232023 II.zip zip 308.1 2023-10-06 13:41:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 120.83 2023-10-17 09:26:07 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 73.54 2023-10-17 13:25:18 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 34.74 2023-10-18 14:49:55 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx.XAdES XAdES 5.53 2023-10-18 14:49:55 Public message

Announcements

2023-10-18 14:49 Milena Antos zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].docx

zawiadomienie o unie [...].XAdES

2023-10-17 13:25 Milena Antos informacja z otwarcia ofert

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2023-10-17 09:26 Milena Antos Informacja o kwocie jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 299