Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
820739 GKiOŚ.271.14.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2023-10-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817719 dostawa znaków drogowych na terenie Gminy Kamionka Wielka - Sylwia Motyka 2023-09-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
798969 GKiOŚ.271.13.2023 Remont drogi gminnej 290946 K "Kamionka Wielka - Rachelówka" w km od 0+0,00 do 0+590,00 w miejscowości Kamionka Wielka, Gmina Kamionka Wielka w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Jarosław Strojny 2023-08-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
794660 GKiOŚ.271.12.2023 Zaprojektowanie i wykonanie ciągów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2023-08-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
790768 IPR.7013.14.2022 Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej w Gminie Kamionka Wielka Elżbieta Kołbon 2023-07-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
783475 GKiOŚ.271.11.2023 Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kamionka Wielka II Ewelina Górska 2023-07-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
771996 GKiOŚ.271.9.2023 Modernizacja obiektu sportowego – boiska sportowe przy Szkole Podstawowej w Mystkowie Ewelina Górska 2023-06-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764015 GKiOŚ.271.8.2023 Dostawa dysków SSD oraz urządzeń typu UPS Ewelina Górska 2023-05-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
748014 GKiOŚ.271.7.2023 Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2023-04-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740456 GKiOŚ.271.6.2023 Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi „Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w m. Mszalnica w km. 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu przydrożnego w km 0+136 - 0+388,6 Ewelina Górska 2023-03-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740189 GKiOŚ.271.5.2023 Dostawa betonu C30/37 Ewelina Górska 2023-03-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
429329 271.1.2.2021 Dostawa środków czystości Jarosław Strojny 2021-03-04 13:14:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
437729 271.2.1.2021 Sukcesywna dostawa betonu C 30/37 Jarosław Strojny 2021-04-12 09:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to