Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
502659 271.11.2021 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej Ewelina Górska 2021-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505677 271.12.2021 Dostawa koparko-ładowarki Jarosław Strojny 2021-09-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
502348 271.10.2021 Rozbudowa i przebudowa budynku położonego na dz. nr 3046/3, obręb Kamionka Mała, gmina Kamionka Wielka Jarosław Strojny 2021-09-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
499070 271.9.2021 Dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem Jarosław Strojny 2021-09-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
486643 271.8.2021 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej - II postępowanie Jarosław Strojny 2021-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
483181 271.7.2021 Modernizacja dróg gminnych Jarosław Strojny 2021-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477978 271.6.2021 Zaprojektowanie i wybudowanie sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka - II postępowanie Jarosław Strojny 2021-07-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
473070 271.5.2021 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej Jarosław Strojny 2021-07-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
476577 9/2021/MB Dostawa i montaż urządzeń do placu sportowo-rekreacyjnego i placów zabaw na terenie Gminy Kamionka Wielka Małgorzata Borczyk 2021-07-06 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
470664 2/2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wynajmem pojemników/kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów Jolanta Rutkowska-Mężyk 2021-06-25 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
469254 271.4.2021 Zaprojektowanie i wybudowanie sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka Jarosław Strojny 2021-06-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
429329 271.1.2.2021 Dostawa środków czystości Jarosław Strojny 2021-03-04 13:14:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
437729 271.2.1.2021 Sukcesywna dostawa betonu C 30/37 Jarosław Strojny 2021-04-12 09:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to