Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910478 GKiOŚ.271.5.2024 Stabilizacja osuwiska wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej polegającym na remoncie drogi gminnej nr 290926K „Porębówka” w km 0+147,40 - 0+185,95 w Kamionce Wielkiej Ewelina Górska 2024-04-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
911047 GKiOŚ.271.6.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk nr 60416 i nr 60417 wraz z odbudową drogi gminnej nr 290927K „Kamionka Wielka – Ptakówka Niżna” w km 0+130-0+240 w m. Kamionka Wielka, gm. Kamionka Wielka Jarosław Strojny 2024-04-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
907123 IPR.7013.1.2024 Budowa piłkochwytów przy stadionie LKS Mszalnica Elżbieta Kołbon 2024-04-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
881281 GKiOŚ.271.2.2024 Zaprojektowanie i wykonanie ciągów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2024-02-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876972 GKiOŚ.271.1.2024 Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kamionka Wielka Ewelina Górska 2024-02-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
871763 Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego posiadającego uprawnienia w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie, ze szkodą dla działek sąsiednich Anna Motyka 2024-01-11 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
863083 GKiOŚ.271.20.2023 Budowa chodnika na terenie miejscowości Mystków gmina Kamionka Wielka Ewelina Górska 2023-12-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
866038 ZO/8/2022/GKiOŚ Dostawa worków na odpady komunalne Jolanta Rutkowska-Mężyk 2023-12-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
863271 GKiOŚ.271.21.2023 Dostawa ciągnika rolniczego II Ewelina Górska 2023-12-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
857199 GKiOŚ.271.19.2023 Dostawa ciągnika rolniczego Ewelina Górska 2023-12-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
429329 271.1.2.2021 Dostawa środków czystości Jarosław Strojny 2021-03-04 13:14:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
437729 271.2.1.2021 Sukcesywna dostawa betonu C 30/37 Jarosław Strojny 2021-04-12 09:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to