Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
710384 GKiOŚ.271.17.2022 Budowa chodników na terenie Gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2023-01-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
711489 ZO/1/2023/GKiOŚ Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamionka Wielka oraz opieka nad nimi w schronisku w 2023r. Jolanta Rutkowska-Mężyk 2023-01-03 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
706405 GKiOŚ.271.16.2022 Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia serwerowni oraz oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” na potrzeby Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej Ewelina Górska 2022-12-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
695419 GKiOŚ.271.15.2022 Modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2022-12-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
697817 ZO/9/2022/GKiOŚ Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamionka Wielka oraz opieka nad nimi w schronisku w 2023r. Jolanta Rutkowska-Mężyk 2022-12-07 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
697856 ZO/10/2022/GKiOŚ Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2023 roku Jolanta Rutkowska-Mężyk 2022-12-07 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
693466 ZO/8/2022/GKiOŚ Dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych Jolanta Rutkowska-Mężyk 2022-11-30 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
684030 GKiOŚ.271.13.2022 Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną w miejscowości Mystków Ewelina Górska 2022-11-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
664218 GKiOŚ.271.11.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2022-10-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
668822 GKiOŚ.271.12.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamionka Wielka w sezonie 2022/2023 Ewelina Górska 2022-10-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
429329 271.1.2.2021 Dostawa środków czystości Jarosław Strojny 2021-03-04 13:14:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
437729 271.2.1.2021 Sukcesywna dostawa betonu C 30/37 Jarosław Strojny 2021-04-12 09:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to