Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664218 GKiOŚ.271.11.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2022-10-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
659224 ZO/1/2022/Or.O/GM Wykonanie DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” Grzegorz Maciaś 2022-09-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652813 GKiOŚ.271.10.2022 Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kamionka Wielka nr III Ewelina Górska 2022-09-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644305 GKiOŚ.271.9.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290926K „Porębówka” w Kamionce Wielkiej w km drogi 0+165 - 0+185 Ewelina Górska 2022-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
640323 GKiOŚ.271.8.2022 Zaprojektowanie i wykonanie ciągów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2022-08-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635661 GKiOŚ.271.7.2022 Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kamionka Wielka nr II Ewelina Górska 2022-07-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619526 GKiOŚ.271.6.2022 Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kamionka Wielka Ewelina Górska 2022-06-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
621534 ZO/6/2022/GKiOŚ Dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych Jolanta Rutkowska-Mężyk 2022-06-13 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
598499 GKiOŚ.271.5.2022 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie - wymiana nawierzchni Ewelina Górska 2022-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597152 GKiOŚ.271.4.2022 Dostawa i wymiana opraw oświetlenia drogowego na technologie LED w Gminie Kamionka Wielka Ewelina Górska 2022-04-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
590739 GKiOŚ.271.3.2022 Remont drogi gminnej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Ewelina Górska 2022-04-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
429329 271.1.2.2021 Dostawa środków czystości Jarosław Strojny 2021-03-04 13:14:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
437729 271.2.1.2021 Sukcesywna dostawa betonu C 30/37 Jarosław Strojny 2021-04-12 09:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to