Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
856310 ZIF.271.34.2023 Przebudowa dróg gminnych ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze. Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-12-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
858149 OR.2601.1.2023 Dostawa materiałów biurowych w 2024 roku Wydział Organizacyjny 2023-12-18 15:30:00 - Supply Go to
858182 OR.2601.2.2023 Dostawa środków czystości w 2024 roku Wydział Organizacyjny 2023-12-18 15:30:00 - Supply Go to
858215 OR.2601.3.2023 Dostawa tonerów i tuszy w 2024 roku Wydział Organizacyjny 2023-12-18 15:30:00 - Supply Go to
857901 ZIF.271.33.2023 Odsłonięcie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze – etap 1 Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-12-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
852869 ZIF.271.32.2023 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zestawów do programowania i robotyki do Urzędu Miasta Kamienna Góra w ramach konkursu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-12-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
846814 ZIF.271.31.2023 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-11-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
846853 ZIF.271.29.2023 Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-11-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
835361 ZIF.271.28.2023 Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy w Kamiennej Górze Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-11-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
832682 ZIF.271.27.2023 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-11-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
842243 IOŚ.7031.92.2023 Montaż i demontaż oraz konserwacja bożonarodzeniowych dekoracji na terenie miasta Kamiennej Góry Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska 2023-11-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
835336 ZIF.271.30.2023 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-11-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
832231 ZIF.271.29.2023 Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-10-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
826743 ZIF.271.26.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-10-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
824803 ZIF.271.25.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy drogi w ul. Legnickiej w Kamiennej Górze Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2023-10-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
713836 IOŚ.7031.3.2023 wykonianie aktualizacji ewidencji dróg gminnych, przeglądów pięcioletnich szczegółowych dróg i obiektów mostowych Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska 2023-01-18 14:33:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
578828 ZIF Kompleksowe wykonanie opracowania pn.: "Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ogrodzenia na działce zabudowanej ruinami pałacu Kreppelhof przy ul. Zamkowej 4 w Kamiennej Górze" Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2022-02-25 13:21:48 Zapytanie ofertowe Service Go to
111949 Sprzedaż drewna pozyskanego z lasu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska 2018-01-02 14:30:00 - - Go to