Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
940683 Zapytanie nr 1 Budowa stref relaksu w mieście Kamienna Góra w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego - rok 2023 Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-06-21 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
938387 ZIF.271.10.2024 Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-06-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927220 ZIF.271.9.2024 Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego do wysokości 2.820.000,00 zł Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-05-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
915602 ZIF.271.8.2024 Bieżąca eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kamienna Góra (2) Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
896309 ZIF.271.6.2024 Bieżące utrzymanie dróg, obiektów mostowych i terenów gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-03-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896525 ZIF.271.4.2024 Bieżąca eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-03-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
896340 ZIF.271.7.2024 Wykaszanie zieleni w pasach drogowych oraz podwórzy na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w 2024 roku Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-03-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
890483 ZIF.271.5.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na poprawie dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
882513 ZIF.271.2.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Zamku Kreppelhof w Kamiennej Górze Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-02-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
878848 ZIF.271.3.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg gminnych ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-02-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
878018 ZIF.271.1.2024 Bieżące utrzymanie w okresie letnim i zimowym wraz z wykaszaniem obiektów zieleni miejskiej i obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2024-01-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
877464 IOŚ. 7031.2.2024 Dostawa materiału roślinnego wraz z nasadzeniem w celu ukwiecenia miasta Kamienna Góra roślinami jednorocznymi i bieżącą pielęgnacją nasadzeń. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska 2024-01-26 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
713836 IOŚ.7031.3.2023 wykonianie aktualizacji ewidencji dróg gminnych, przeglądów pięcioletnich szczegółowych dróg i obiektów mostowych Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska 2023-01-18 14:33:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
578828 ZIF Kompleksowe wykonanie opracowania pn.: "Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ogrodzenia na działce zabudowanej ruinami pałacu Kreppelhof przy ul. Zamkowej 4 w Kamiennej Górze" Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 2022-02-25 13:21:48 Zapytanie ofertowe Service Go to
111949 Sprzedaż drewna pozyskanego z lasu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska 2018-01-02 14:30:00 - - Go to