Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
813712 2023/S 170-533323 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (20 02 01) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY W OKRESIE OD 01.11.2023r. DO 31.12.2023r (RZ.271.66.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-10-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
819066 2023/BZP 00399031/01 BUDOWA ZIELONEJ KLASY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JELENIEJ GÓRZE Wydział Zamówień Publicznych 2023-10-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818750 2023/S 178-554805 „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (20 02 01) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.” (RZ.271.68.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-10-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
812496 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376753/01 z dnia 2023-08-31 Termomodernizacja budynku Bursy przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Usługowych, ul. Leśna 5a, 58-560 Jelenia Góra w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice” (RZ.271.65.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822317 RI.271.59.2023 Wykonanie dodatkowego bezpośredniego wejścia do stołówki zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, ul. Moniuszki 9, Jelenia Góra (58-506). W ramach inwestycji wykonany będzie również wiatrołap oraz zadaszenie wejścia i remont przy wejściu do budynku Wydział Zamówień Publicznych 2023-09-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
821201 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00406040/01 z dnia 2023-09-20 Dostawa sprzętu i urządzeń AV w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” (RZ.271.71.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
820449 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00403578/01 z dnia 2023-09-19 „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Jelenia Góra oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w 2024 r.”(RZ.271.69.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
814724 2023/BZP 00384508/01 REMONT KWATERY OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. SUDECKIEJ 44 W JELENIEJ GÓRZE (STARY CMENTARZ) - RZ.271.67.2023 Wydział Zamówień Publicznych 2023-09-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
814325 RI.271.55.2023 Wykonanie dodatkowego bezpośredniego wejścia do stołówki zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, ul. Moniuszki 9, Jelenia Góra (58-506). W ramach inwestycji wykonany będzie również wiatrołap oraz zadaszenie wejścia i remont przy wejściu do budynku Wydział Zamówień Publicznych 2023-09-13 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
803387 2023/S 151-481282 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (20 03 07) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RZ.271.60.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
803413 2023/S 151-480699 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach (20 03 99) pochodzących z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry - RZ.271.62.2023 Wydział Zamówień Publicznych 2023-09-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
806675 2023/BZP 00356315/01 Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych Wydział Zamówień Publicznych 2023-09-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
800550 2023/S 146-466766 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIASTA JELENIA GÓRA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA 2024 ROK Wydział Zamówień Publicznych 2023-08-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
530426 2021/S 212-559239 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH (15 01 06) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.42.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-02 14:00:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453607 RI.271.46.2021 Dostawa Ambulansu ratunkowego w ramach zadania Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-13 09:31:45 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
794826 usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego - Etap III zadania pn.: „Żyj mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej" Wydział Zamówień Publicznych 2023-07-26 12:16:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
744976 RI.271.13.2023 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Fotowoltaika dla eko – „Elektronika” v2.0 , realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 Wydział Inwestycji i Remontów 2023-04-06 11:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
457405 RI.271.49.2021 Dostawa Ambulansu ratunkowego w ramach zadania Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-24 11:04:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to