Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939511 2024/BZP 00361350/01 „REMONT KWATERY OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. SUDECKIEJ 44 W JELENIEJ GÓRZE (STARY CMENTARZ) – ETAP II” - RZ.271.20.2024 Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
939521 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00361355/01 z dnia 2024-06-11 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.19.2024) Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
943975 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00375217/01 DOSTAWA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ) DLA POTRZEB JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ MIASTA JELENIA GÓRA (RZ.271.23.2024) Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
945031 RI.271.32.2024 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Górze”. Wydział Inwestycji i Remontów 2024-07-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
942147 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00369504/01 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.21.2024) Wydział Zamówień Publicznych 2024-07-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
943601 2024/BZP 00374111/01 „BUDOWA NOWEGO OBIEKTU GARAŻOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNO-BYTOWYM NA POTRZEBY JEDNOSTKI OSP W JELENIEJ GÓRZE” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) - RZ.271.22.2024 Wydział Zamówień Publicznych 2024-07-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
935934 2024/BZP 00350048/01 DOSTAWA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ) DLA POTRZEB JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ MIASTA JELENIA GÓRA - RZ.271.18.2024 Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
933332 2024/BZP 00341304/01 REMONT WIADUKTU W CIĄGU ALEI JANA PAWŁA II W JELENIEJ GÓRZE Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
926855 RI.271.35.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Elektronik - wspieramy aktywność” - zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Wydział Inwestycji i Remontów 2024-05-21 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
925349 RI.271.26.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie” realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Wydział Inwestycji i Remontów 2024-05-17 11:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
925346 RI.271.25.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania pn. „Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurką” realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Wydział Inwestycji i Remontów 2024-05-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
925552 RI.271.27.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania pn. „Brzozowy Zakątek na Zabobrzu” realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Wydział Inwestycji i Remontów 2024-05-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
923142 RI.271.28.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Elektronik - wspieramy aktywność” - zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Wydział Inwestycji i Remontów 2024-05-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
900363 149261-2024 DOSTAWA ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH DLA MIASTA JELENIA GÓRA Wydział Zamówień Publicznych 2024-04-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
903572 RI.271.21.2024 Wykonanie dodatkowego wejścia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Wydział Zamówień Publicznych 2024-04-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
895748 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00227075/01 z dnia 2024-03-01 Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Góra w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice” (RZ.271.13.2024) Wydział Zamówień Publicznych 2024-03-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
530426 2021/S 212-559239 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH (15 01 06) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.42.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-02 14:00:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453607 RI.271.46.2021 Dostawa Ambulansu ratunkowego w ramach zadania Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-13 09:31:45 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
794826 usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego - Etap III zadania pn.: „Żyj mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej" Wydział Zamówień Publicznych 2023-07-26 12:16:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
771012 2023/BZP 00229089/01 PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA WĘŹLE DROGOWYM GRABARÓW W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.36.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-07-06 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
744976 RI.271.13.2023 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Fotowoltaika dla eko – „Elektronika” v2.0 , realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 Wydział Inwestycji i Remontów 2023-04-06 11:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
457405 RI.271.49.2021 Dostawa Ambulansu ratunkowego w ramach zadania Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-24 11:04:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to