Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717596 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00043543/01 z dnia 2023-01-19 Przebudowa trybun oraz budki spikera na stadionie przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze (RZ.271.2.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-02-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
719457 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00054308/01 z dnia 2023-01-24 Przebudowa oświetlenia na ulicach: W. Korfantego, Dworskiej, Rzemieślniczej, Sprzymierzonych, Św. J. Śląskiej i Zjednoczenia N. w Jeleniej Górze (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) - RZ.271.3.2023 Wydział Zamówień Publicznych 2023-02-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
721775 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00068920/01 z dnia 2023-01-30 Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych - Etap II w ramach projektu pn. „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" (RZ.271.7.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-02-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
719476 2023/BZP 00054411/01 KOREKTA ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE REGULACJI DOSTĘPNOŚCI OBSZARU CENTRUM MIASTA JELENIEJ GÓRY (RZ.271.4.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-02-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
721152 2023/BZP 00063879/01 Zarządzanie trasami MTB – Pasmo rowerowe Olbrzymy (RZ.271.5.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-02-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
722380 2023/BZP 00073149/01 „BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO ULIC: JELENIA - FORTECZNA - KOPERNIKA, PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WZDŁUŻ BUDYNKÓW KOPERNIKA 2 i 4” W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.6.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-02-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
722639 2023/BZP 00074765/01 Przebudowa oświetlenia na ulicy Dwudziestolecia i na ulicy Podgórzyńskiej w Jeleniej Górze (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) - RZ.271.8.2023 Wydział Zamówień Publicznych 2023-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717407 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00042223/01 z dnia 2023-01-18 PRZEBUDOWA ULICY MYŚLIWSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.1.2023) Wydział Zamówień Publicznych 2023-02-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710021 2022/BZP 00516673/01 Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” (kontynuacja przerwanych robót budowlanych) Wydział Zamówień Publicznych 2023-01-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
709571 2022/BZP 00514308/01 Dostawa samochodu typu BUS z zabudową specjalistyczną PEFRON do przewozu dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dąbrówka” w Jeleniej Górze (ZP.271.1.2022) Wydział Zamówień Publicznych 2023-01-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
708569 2022/BZP 00508919/01 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM JEDNOLITEGO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DLA URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA I MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (RZ.271.96.2022) Wydział Zamówień Publicznych 2023-01-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
706130 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00497893/01 z dnia 2022-12-15 Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla wychowanków jeleniogórskich przedszkoli w ramach projektu pn. „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków” oraz przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających oraz z psychologiem dla uczniów z jeleniogórskich szkół w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” (RZ.271.94.2022) Wydział Zamówień Publicznych 2022-12-29 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
703475 2022/BZP 00487828/01 Rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra na potrzeby realizacji zadań związanych z projektem „Cyfrowa Gmina” (RZ.271.93.2022) Wydział Zamówień Publicznych 2022-12-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
696231 2022/BZP 00460439/01 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice (RZ.271.88.2022) Wydział Zamówień Publicznych 2022-12-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
698372 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00468511/01 z dnia 2022-11-30 Przebudowa oświetlenia na ulicach: W. Korfantego, Dworskiej, Rzemieślniczej, Sprzymierzonych, Św. J. Śląskiej i Zjednoczenia N. w Jeleniej Górze (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) - RZ.271.91.2022 Wydział Zamówień Publicznych 2022-12-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
694696 2022/BZP 00454918/01 Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich błoniach (RZ.271.89.2022) Wydział Zamówień Publicznych 2022-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
692271 2022/BZP 00446533/01 Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze - Etap I Wydział Zamówień Publicznych 2022-12-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
530426 2021/S 212-559239 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH (15 01 06) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.42.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-02 14:00:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453607 RI.271.46.2021 Dostawa Ambulansu ratunkowego w ramach zadania Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-13 09:31:45 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
457405 RI.271.49.2021 Dostawa Ambulansu ratunkowego w ramach zadania Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-24 11:04:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to