Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
539247 2021/BZP 00276673/01 PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W JELENIEJ GÓRZE Wydział Zamówień Publicznych 2021-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
543127 2021/BZP 00286295/01 Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2022 - RZ.271.47.2021 Wydział Zamówień Publicznych 2021-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
545221 RZ.271.48.2021 Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry w I kwartale 2022 r. – Część 1 Wydział Zamówień Publicznych 2021-12-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
535583 2021/S 220-578745 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (20 03 07) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RZ.271.45.2021 Wydział Zamówień Publicznych 2021-12-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
530449 2021/S 212-559239 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH (15 01 06) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.42.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
533755 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262023/01 z dnia 2021-11-09 Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 5 jeleniogórskich szkołach objętych wsparciem w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach" (RZ.271.44.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
525690 2021/S 206-538088 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (20 02 01) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY (RZ.271.41.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
529023 nr 2021/BZP 00249699/01 z dnia 2021-10-28 "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Jelenia Góra oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w 2022 r." (RZ.271.43.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
521098 2021/S 199-519465 ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH (20 03 01) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEWYMIENIONYCH W INNYCH PODGRUPACH.... (RZ.271.38.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
523814 2021/BZP 00237115/01 Przebudowa ulicy Kasprowicza oraz przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych i wymiana studni rewizyjnych w ul. Kasprowicza w Jeleniej Górze (RZ.271.40.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
515145 2021/BZP 00197539/01 REMONT SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM KRYTEJ PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JELENIEJ GÓRZE - RZ.271.32.2021 Wydział Zamówień Publicznych 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
516962 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00207443/01 z dnia 2021-10-05 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn: „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze - budowa ogniw fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachu” (RZ.271.37.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511659 2021/BZP 00188975/01 DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W JELENIEJ GÓRZE - RZ.271.35.2021 Wydział Zamówień Publicznych 2021-10-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
513450 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00193319/01 z dnia 27.09.2021 r. Dostawa pojazdu specjalnego 6-kołowego quad-a z przyczepką ratowniczą, przyczepką transportową i pakietem medycznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Jeleniej Góry (RZ.271.39.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
530426 2021/S 212-559239 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH (15 01 06) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.42.2021) Wydział Zamówień Publicznych 2021-11-02 14:00:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453607 RI.271.46.2021 Dostawa Ambulansu ratunkowego w ramach zadania Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Wydział Zamówień Publicznych 2021-05-13 09:31:45 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
457405 RI.271.49.2021 Dostawa Ambulansu ratunkowego w ramach zadania Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Wydział Zamówień Publicznych 2021-05-24 11:04:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to