Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
647742 P-zp.271.01.09.2022 Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia Katarzyna Borowczyk 2022-08-19 07:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
642961 P-zp.271.01.08.2022 Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40. Katarzyna Borowczyk 2022-08-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
642652 P-zp.271.01.07.2022 Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie Katarzyna Borowczyk 2022-08-10 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640328 P-zp.271.01.06.2022 Stworzenie szatni na medal w Gminie Jaraczewo - remont szatni przy boisku wielofunkcyjnym Katarzyna Borowczyk 2022-08-03 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
639956 P-zp.271.01.05.2022 Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia Katarzyna Borowczyk 2022-07-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600528 P-zp.271.01.04.2022 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku” Katarzyna Borowczyk 2022-05-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
596445 P-zp.271.01.03.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Katarzyna Borowczyk 2022-04-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
569794 P-zp.271.01.01.2022 Przebudowa chodników wraz z remontem zjazdów na drodze gminnej - ul. 1 Maja w m. Jaraczewo Marlena Sokowicz 2022-02-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
541674 P-zp.271.01.13.2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo Katarzyna Borowczyk 2021-12-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
529220 P-zp.271.01.12.2021 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Katarzyna Borowczyk 2021-11-08 08:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
528129 P-zp.271.01.11.2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo Katarzyna Borowczyk 2021-11-04 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings