Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
953745 P-zp.271.01.09.2024 Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii Julita Wdowczyk 2024-07-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
954068 P-zp.271.01.10.2024 Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych Julita Wdowczyk 2024-07-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
954399 P-zp.271.01.11.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Gola Julita Wdowczyk 2024-07-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
953098 P-zp.271.01.08.2024 Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnością do budynku Urzędu Miasta i Gminy Julita Wdowczyk 2024-08-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
943149 P-zp.271.01.07.2024 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I Julita Wdowczyk 2024-07-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
934560 P-zp.271.01.06.2024 Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku UMiG Jaraczewo Julita Wdowczyk 2024-06-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914442 P-zp.271.01.05.2024 Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów Julita Wdowczyk 2024-05-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
910756 P-zp.271.01.04.2024 Rewitalizacja zabytkowego pieca wypałowego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię "Stara Cegielnia" z wystawą "Historia produkcji ceramiki" - etap I Julita Wdowczyk 2024-04-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
877062 P-zp.271.01.02.2024 Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Łobez Julita Wdowczyk 2024-02-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876874 P-zp.271.01.01.2024 Rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej w Zalesiu Julita Wdowczyk 2024-02-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864846 P-zp.271.01.12.2023 UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI W GMINIE JARACZEWO W 2024 ROKU Julita Wdowczyk 2023-12-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
851369 P-271.01.11.2023 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Julita Wdowczyk 2023-11-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
846666 P-zp.271.01.10.2023 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo Julita Wdowczyk 2023-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
833803 P-zp.271.01.09.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz Pszoku z terenu Gminy Jaraczewo Julita Wdowczyk 2023-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
909039 P-zp.271.01.03.2024 Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych Julita Wdowczyk 2024-04-10 15:24:30 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to