Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614161 ocds-148610-125c15fc-d4fa-11ec-9a86-f6f4c648a056 Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi warsztatowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu” UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-05-27 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
612985 ocds-148610-1ac00f44-d4e0-11ec-9a86-f6f4c648a056 Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą, na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz - Dreszera UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-06-03 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
613418 ocds-148610-ea5f8dc4-cf65-11ec-9ed6-82024ae9c4d2 Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądz. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-05-25 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
601916 ocds-148610-7f2bde69-bfc0-11ec-b879-9a86e5ac3946 Modernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją na obiekcie przy ul. Kochanowskiego 11-13 UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-05-05 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600670 ocds-148610-5b017ddb-bbbd-11ec-97c7-b646b0ba23df Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, sprzętu multimedialnego i licencji serwerowej z klientami dostępowymi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-05-04 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
601276 ocds-148610-5ad9bfbe-bbbf-11ec-97c7-b646b0ba23df Grudziądz, mury miejskie (XIV w.) prace konserwatorskie przy południowo - wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-05-04 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
585626 ocds-148610-31d0076d-a379-11ec-80f8-1ad70aec7fa4 Budowa windy zewnętrznej przy budynku C Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w formule zaprojektuj i wybuduj UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-03-30 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580690 2022/BZP 00073109/01 Adaptacja budynku jednorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 14 na potrzeby funkcjonowania rodzinnego domu dziecka. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-03-25 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
575293 Modernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją na obiekcie internatu przy ul. Kochanowskiego 11-13 UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-03-07 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
558705 2022/S 001-000389 Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń drukujących wraz z montażem, dostawę urządzeń multimedialnych oraz dostawę sprzętu fotograficznego do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu” UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-02-18 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
556481 2021/BZP 00329809/01 Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi warsztatowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu" UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-01-26 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
551387 2021/S 241-634868 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia do pracowni językowej dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę – miasto Grudziądz pn.: „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu” UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-01-25 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings