Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
661289 ocds-148610-a72d402f-300a-11ed-9171-f6b7c7d59353 Odbieranie odpadów komunalnych od wskazanych właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-10-06 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
655063 ocds-148610-8ce9cb46-1ed6-11ed-b950-8227d40187e8 Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, oprogramowania i urządzeń robotycznych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-09-23 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
654954 ocds-148610-f0c5615d-1ee3-11ed-acbd-46d0480cd9c4 Dostawa urządzeń multimedialnych do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu.” UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-09-20 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
640803 ocds-148610-d9694159-0669-11ed-8000-d680d39e541a Dostawa serwerów z macierzą i licencjami do obsługi Zasobu Geodezji i Kartografii oraz na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-19 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
639540 ocds-148610-4b9f49d3-033a-11ed-9a86-f6f4c648a056 Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą, na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz - Dreszera UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-12 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641853 ocds-148610-c8974ea1-07f3-11ed-8000-d680d39e541a Dostawa mebli wraz z montażem w ramach projektu „Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-03 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634671 2022/S 126-357938 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. „Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.” UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-01 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
640928 ocds-148610-f3ea4158-0671-11ed-9a86-f6f4c648a056 Udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 30000000 zł na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2022 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-01 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
624281 ocds-148610-1e4b4c55-e700-11ec-9a86-f6f4c648a056 Wdrożenie Systemu Karty Miejskiej w oparciu o bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Grudziądzu wraz z dostawą kasowników umożliwiających zakup biletów za pomocą bezstykowych kart bankowych UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-07-19 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
628707 2022/S 117-329372 Dostawa komputerów przenośnych dla dzieci z rodzin pegeerowskich z terenu gminy – miasto Grudziądz w ramach projektu grantowego realizowanego przez gminę – miasto Grudziądz pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.” UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-07-18 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
626352 2022/S 112-314875 Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, oprogramowania i urządzeń robotycznych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-07-11 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings