Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
736764 WIR.271.1.2023 Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-04-04 09:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
726568 IF.271.1.2023 Zakup sprzętu informatycznego sieciowego wraz z oprogramowaniem i pakietem szkoleń w ramach grantu Cyfrowa Gmina na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-03-14 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
730795 KOS.042.1.2022 Wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do Spichlerza nr 57 w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-03-06 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
730679 ŚRO.272.5.2023.MW Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądz. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-03-03 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
709448 ED.041.8.7.3.2020 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-01-19 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
707339 FE.042.3.2.9.2022 Dostawa urządzeń robotycznych do pracowni zawodowych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-01-16 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
702403 FN-I.271.2.2022 Udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 30.000.000 zł na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2023 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-12-16 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
697515 ED.041.8.16.2022 Dostawa pomocy dydaktycznych - sprzętu laboratoryjnego dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-12-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
698116 KOM.271.8.2022 Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, autobusowo – tramwajowych i tramwajowych na terenie gminy-miasto Grudziądz. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-12-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
684804 Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-11-30 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
687087 ocds-148610-0f801884-5f32-11ed-9171-f6b7c7d59353 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania„Modernizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu” przy ul. Hoffmana 1-7. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-11-29 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings