Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
894798 WIR.271.13.2024 Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia oraz instalacji sieci strukturalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 28/30, w ramach zadania pn: „Modernizacja sieci lokalnej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną w budynkach Urzędu Miejskiego oraz instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia i SAP w budynku Urzędu Stanu Cywilnego”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2024-03-15 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
866768 WIR.271.50.2023 Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2024-02-29 09:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
888674 ŚRO.272.4.2024.MW Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądza UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2024-02-23 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
868247 WIR.271.46.2023 Opracowanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Muzealne Centrum Edukacyjne – wykonanie dokumentacji budowlanej Spichlerza nr 37”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2024-01-30 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
868206 WIR.271.23.2023 Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania: „Dokumentacja techniczna rozbudowy trybuny głównej wraz z wieżyczką, zadaszeniem oraz oświetleniem toru żużlowego”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2024-01-26 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
868161 WIR.271.48.2023 Opracowanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Modernizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2024-01-25 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
869385 WUK.042. 6.2023 Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w roku 2024. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2024-01-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
864020 FN.271.1.2023 Udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 30.000.000,00 zł na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2024 roku przejściowego deficytu budżetu gminy-miasto Grudziądz UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-12-21 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
861276 ED.042.02.98.2019 Dostawa wyposażenia do pracowni pojazdów silnikowych (panele dydaktyczne: - układ pneumatyki przemysłowej, - sensoryka systemów pojazdowych, - aktoryka systemów pojazdowych, - podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdów), w ramach realizacji projektu „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-12-18 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
844939 ŚRO.271.3.2023 Utrzymanie terenów zielonych w mieście – obiekt I, II, III, IV, V, VI. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-12-08 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
847286 KS.271.14.2023 Dostawa mebli wraz z montażem w ramach projektu „Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim” UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-11-23 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings