Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
639655 ,,Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (z podziałem na dwie części ) Zarząd Dróg Miejskich 2022-08-11 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648997 Wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej tworzących serwerownię dla Biblioteki Miejskiej GPP Grupa Zakupowa 2022-08-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
648975 Wykonanie instalacji wody socjalnej, instalacji wody przeciwpożarowej, instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Legionów 28 (dz. nr 3, obr. 32) w Grudziądzu. GPP Grupa Zakupowa 2022-08-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
647905 Usługa cateringu dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Miejskiego Tarpno przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2022-08-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
639540 ocds-148610-4b9f49d3-033a-11ed-9a86-f6f4c648a056 Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą, na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz - Dreszera UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-12 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648288 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Droga Mazurska 4 w Grudziądzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. GPP Grupa Zakupowa 2022-08-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
640803 ocds-148610-d9694159-0669-11ed-8000-d680d39e541a Dostawa serwerów z macierzą i licencjami do obsługi Zasobu Geodezji i Kartografii oraz na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-19 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
649035 BZP/153/22 Termomodernizacja wraz z przebudową instalacji grzewczej budynku przy Al. Sportowców 1-3 w Grudziądzu. GPP Grupa Zakupowa 2022-08-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
646424 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza GPP Grupa Zakupowa 2022-08-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
639199 Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Kustronia do Polskich Skrzydeł Zarząd Dróg Miejskich 2022-08-31 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
647004 Wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2022-08-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
645626 Dostawa sprzętu multimedialnego, drukującego i warsztatowego w ramach projektu „Wyszkolimy zawodowców” - Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2022-08-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
646166 Dostawa koszy do zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2022-08-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
646228 Sprzedaż oraz sukcesywne dostawy części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do pojazdów ciężarowych GPP Grupa Zakupowa 2022-08-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
632424 Przebudowa ul. Kościuszki w Grudziądzu Zarząd Dróg Miejskich 2022-08-04 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644158 Wykonanie instalacji teleinformatycznej dla budynku administracyjnego Wydziału Kanalizacji wraz z garażami przy ul. Hallera 79. GPP Grupa Zakupowa 2022-08-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
641853 ocds-148610-c8974ea1-07f3-11ed-8000-d680d39e541a Dostawa mebli wraz z montażem w ramach projektu „Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury”. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-03 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
644150 NOK.272.16.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym i terminalem płatniczym" Powiatowy Urząd Pracy 2022-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
635313 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Grudziądzu Miejski Zakład Komunikacji 2022-08-01 10:00:00 Negocjacje z ogłoszeniem - oferty wstępne Service Go to
634671 2022/S 126-357938 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. „Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.” UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2022-08-01 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
622431 NOK.272.13.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej" Powiatowy Urząd Pracy 2022-08-01 11:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
609696 NOK.272.12.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Szwaczka" Powiatowy Urząd Pracy 2022-08-01 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
605784 NOK.272.11.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Kurs kosmetyczny - manicure" Powiatowy Urząd Pracy 2022-06-29 12:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
601724 NOK.272.10.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Kurs kosmetyczny - manicure" Powiatowy Urząd Pracy 2022-07-04 09:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
596605 NOK.272.9.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym i terminalem płatniczym" Powiatowy Urząd Pracy 2022-07-04 09:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
595735 NOK.272.7.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym i terminalem płatniczym" Powiatowy Urząd Pracy 2022-07-04 09:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
594804 NOK.272.6.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej" Powiatowy Urząd Pracy 2022-06-21 09:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
588162 NOK.272.5.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej" Powiatowy Urząd Pracy 2022-06-30 09:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
586837 NOK.272.3.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Uprawnienia SEP do 1 kV" Powiatowy Urząd Pracy 2022-06-30 08:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
586941 NOK.272.4.2022 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Uprawnienia SEP do 1 kV" Powiatowy Urząd Pracy 2022-06-30 08:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to