Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
426423 Dostawa i montaż mebli i akcesoriów meblowych na rzecz Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu (Dział dla Dzieci i Młodzieży) GPP Grupa Zakupowa 2021-03-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
429390 Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie GPP Grupa Zakupowa 2021-03-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
427577 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejkowej w Grudziądzu (dz. nr 11 obr. 159) GPP Grupa Zakupowa 2021-03-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
419526 Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu GPP Grupa Zakupowa 2021-03-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
427983 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno – budowlanej; elektrycznej i elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej; nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości - budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym, wykonaniem stałej zabudowy meblowej oraz zielenią i elementami zagospodarowaniem terenu GPP Grupa Zakupowa 2021-03-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
425643 Wykonanie tablicy informacyjnej dla Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-02-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
424710 Remonty sieci kanalizacji sanitarnej oraz remonty kolektorów w zakresie likwidacji infiltracji wód gruntowych do kanałów metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza GPP Grupa Zakupowa 2021-02-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
423698 Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego komina żelbetowego z przewodem stalowym w Elektrociepłowni OPEC-INEKO Sp. z o.o. w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-02-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
425918 Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej GPP Grupa Zakupowa 2021-02-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
424383 DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GPP Grupa Zakupowa 2021-02-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
417506 Wykonanie modernizacja automatyki zabezpieczeniowej kotła OR 32 nr K 3 oraz kotłów WR25 nr 4 i 5 w OPEC-INEKO Sp. z o.o. GPP Grupa Zakupowa 2021-02-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
412147 Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego wytwarzanego przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza GPP Grupa Zakupowa 2021-02-09 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
418312 Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego GPP Grupa Zakupowa 2021-02-05 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
419165 Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości GRUPY OPEC GPP Grupa Zakupowa 2021-02-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
417530 Świadczenie usług konserwacyjno – remontowych oraz utrzymywania w sprawności technicznej sprężarek zabudowanych w Elektrociepłowni OPEC-INKO Sp. z o.o. GPP Grupa Zakupowa 2021-01-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings