Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
854937 Dostawa żywności dla ZPM Bursa Grudziądz w 2024 r. GPP Grupa Zakupowa 2023-12-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
855185 Świadczenie usług pocztowych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 GPP Grupa Zakupowa 2023-12-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
856200 ZP-MZK-2023-24-2 Dostawa wraz z rozładunkiem karmy dla psów i kotów przebywających w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, ul. Przytulna 1 oraz kotów wolno bytujących na terenie miasta Grudziądz, a także żwirku dla kotów przebywających w COZ Miejski Zakład Komunikacji 2023-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
842043 ZP-MZK-2023-26-1 PRZYJMOWANIE ODPADÓW z MZK Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacji 2023-12-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
840937 ocds-148610-775591aa-77d5-11ee-a60c-9ec5599dddc1 „Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bluszczowej” (z podziałem na dwie części ) Zarząd Dróg Miejskich 2023-12-08 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
844939 ŚRO.271.3.2023 Utrzymanie terenów zielonych w mieście – obiekt I, II, III, IV, V, VI. UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2023-12-08 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
856849 Dostawa energii elektrycznej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. GPP Grupa Zakupowa 2023-12-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
856766 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2024 roku (II) GPP Grupa Zakupowa 2023-12-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
856453 Dostawy artykułów przetworzonych dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024 GPP Grupa Zakupowa 2023-12-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
856470 Dostawy artykułów sypkich dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024 GPP Grupa Zakupowa 2023-12-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
853961 Dostawa ryb mrożonek i przetworów rybnych, warzyw i owoców mrożonych oraz produktów mącznych mrożonych dla ZPM Bursa Grudziądz w 2024r GPP Grupa Zakupowa 2023-12-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853927 Sprzedaż oraz sukcesywne dostawy jaj kurzych dla ZPM Bursa Grudziądz w 2024r. GPP Grupa Zakupowa 2023-12-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853974 „Sprzedaż oraz sukcesywne dostawy pieczywa i artykułów piekarniczych dla ZPM Bursa Grudziądz w 2024r”. GPP Grupa Zakupowa 2023-12-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853018 Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2024 roku (jednostki miejskie) GPP Grupa Zakupowa 2023-12-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
852978 Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2024 roku (jednostki organizacyjne) GPP Grupa Zakupowa 2023-12-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
847984 Dostawy zrównoważonej biomasy w postaci „PKS” dla OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. GPP Grupa Zakupowa 2023-12-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853592 Sprzedaż wraz z dostawą trzech silników elektrycznych o mocy 200 kW o klasie energetycznej IE1 na IE4 na potrzeby OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2023-11-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
850933 Świadczenie usług rozładunkowych wagonów kolejowych z węglem energetycznym na rzecz OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2023-11-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
852032 OR.251.5.2023 2023/BZP 00504502 Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w lokalu gastronomicznym na podstawie wystawionych przez MOPR decyzji administracyjnych przyznających posiłki osobom uprawnionym do ich otrzymania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
851157 Dostawy artykułów przetworzonych dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024 GPP Grupa Zakupowa 2023-11-27 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
841037 ZP-MZK-2023-28-1 - DOSTAWA ROZTWORU MOCZNIKA 32,5 %PRZEZNACZONEGO DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH Miejski Zakład Komunikacji 2023-11-15 08:47:27 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
804742 NOK.272.10.2023 Usługa doradztwa zawodowego w projekcie pilotażowym pn. „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” Powiatowy Urząd Pracy 2023-10-13 08:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
796147 NOK.272.9.2023 Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Powiatowy Urząd Pracy 2023-10-05 10:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
768582 NOK.272.8.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Kompetencje cyfrowe w dobie wzrastających wymagań zdalnego poruszania się w formalnej przestrzeni internetowej" Powiatowy Urząd Pracy 2023-10-12 13:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
765996 NOK.272.7.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Szwaczka" Powiatowy Urząd Pracy 2023-07-26 11:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
765449 NOK.272.6.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej" Powiatowy Urząd Pracy 2023-07-13 11:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
746463 Odtworzenie stolarki okiennej w gmachu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu Szkoła Podstawowa Nr 3 2023-05-15 09:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
755370 NOK.272.5.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Szwaczka" Powiatowy Urząd Pracy 2023-05-15 11:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
748431 NOK.272.4.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Uprawnienia SEP do 1 kV" Powiatowy Urząd Pracy 2023-07-13 10:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
731381 NOK.272.2.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Operator maszyn do cięcia - krojczy" Powiatowy Urząd Pracy 2023-05-16 09:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
722087 NOK.272.1.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Operator maszyn do cięcia - krojczy" Powiatowy Urząd Pracy 2023-02-22 10:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to