Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
449677 Wykonanie instalacji odgromowej oraz przeciwprzepięciowej dla obiektów znajdujących się na terenie Elektrociepłowni OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
448809 ŚRO.271.1.2021 Utrzymanie terenów zielonych - obiekt V UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2021-05-18 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
456443 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dla MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-18 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
456559 Dostawy części zamiennych do autobusów i pojazdów technicznych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (część II) GPP Grupa Zakupowa 2021-05-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
456956 Dostawa terenowego pojazdu elektrycznego z homologacją dla MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
456609 Sukcesywna dostawa płyt betonowych drogowych typu MON dla MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
455875 LETNIE I ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW ORAZ OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH GPP Grupa Zakupowa 2021-05-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
457412 Dostawa mobilnej podłogi interaktywnej do Działu dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
455337 Zakup dmuchawy powietrza do płukania filtrów GPP Grupa Zakupowa 2021-05-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454707 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza — Etap II GPP Grupa Zakupowa 2021-05-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
451655 IZP-I.271.12.2021 Budowa Pumptracka, czyli toru rowerowo – rolkowo- deskorolkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (ILG2020) UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II 2021-05-14 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
450063 Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
451534 Wykonanie odwodnienia zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 2 wraz z kolorystyką elewacji i robotami towarzyszącymi GPP Grupa Zakupowa 2021-05-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
453454 Wykonanie strefy integracji międzypokoleniowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450274 Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Murowej 16 w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi GPP Grupa Zakupowa 2021-05-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452754 Zakup przyczepy kontenerowej do przewozu kontenerów 2xKP7 dla MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
453085 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia stanowisk wystawienniczych wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Spichrzowej 30 w Grudziądzu” GPP Grupa Zakupowa 2021-05-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
448465 Dostawy części zamiennych do autobusów marki SOLARIS dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2021-05-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
449120 Kompleksowy remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al 23 Stycznia 12 w Grudziądzu na potrzeby MPGN Sp. z o.o. GPP Grupa Zakupowa 2021-05-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449059 RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PAŃSKA 2 – REJA 1 W GRUDZIĄDZU GPP Grupa Zakupowa 2021-05-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings