Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Górażdże

Choose Name Description
Aramatura sanitarna, kanalizacyjna i przemysłowa -
Badania laboratoryjne surowców i paliw -
Dodatki do betonu -
Dodatki płynne np. inhibitory, płyny do klimatyzacji i uzdatniania wody -
Ekspertyzy/feasibility study/opracownia naukowe/dokumentacja inna niż projektowa -
Energia elektryczna -
Gaz ziemny, gaz wielkopiecowy -
Gazy techniczne np. tlen, acetylen, dwutlenek węgla itp.
Instalacje - kopalnie kruszyw -
Instalacje do pakowania cementu np. pakowaczki, paletyzerki itp. oraz części do nich