Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
892183 RGI.271.8.2024 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2024 r. Etap I Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-03-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
884019 RGI.271.6.2024 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2024 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-02-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886338 RGI.271.7.2024 Zakup i dostawa samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-02-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
884349 ORP.271.7.2023/2024 Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen w okresie od 13 lutego 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-02-08 23:59:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
880316 RGI.271.4.2024 Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-02-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
875877 RGI.271.3.2024 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2024 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-02-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879151 RGI.271.5.2024 Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2024 r. - ponownie ogłoszony Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-02-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
875796 RGI.271.2.2024 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2024 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-02-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
873957 RGI.271.1.2024 Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2024 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-01-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
873547 RGI.7013.1.2024 Transport materiałów drogowych w 2024 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2024-01-19 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
853033 RGI.271.26.2023 Remont drogi gminnej Nr 108764R od km 0+042 do km 1+460 w miejscowości Rudna Wielka Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2023-12-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings