Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
669444 RGI.271.27.2022 Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości Bratkowice – inwestycja współfinansowana ze środków Lasów Państwowych Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667934 RGI.042.41/2.2021 Dostawa sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-09-30 10:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
662845 RGI.271.26.2022 Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości Bratkowice – inwestycja współfinansowana ze środków Lasów Państwowych Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664776 RGI.042.41/2.2021 Dostawa sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-09-26 10:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
661364 RGI.271.25.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2022/2023 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
656242 RGI.271.24.2022 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 2581 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-09-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651118 ZWiK 114/08/22 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY SAMOCHODU DAF RZELS32 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-08-26 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
648285 RGI.271.21.2022 Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-08-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650586 RGI.271.22.2022 1) Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2022/2023; 2) Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduklacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023; Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
647939 ZWiK 102/07/22 Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza- Kamyszyn Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-08-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
640453 RGI.271.14.2022 Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Trzciana Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings