Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
486790 RGI.271.18.2021 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza Etap II, utwardzenie powierzchni na działkach nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 4275 w miejscowości Bratkowice Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486794 RGI.271.19.2021 Przebudowa i nadbudowa budynku nr 2 Urzędu Gminy Świlcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie drugiego piętra do wysokości pozostałej części budynku wraz z budową wewnętrznej instalacji energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania na dz. nr ewid. 3622/4 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487348 RGI.271.20.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w miejscowości Bratkowice Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-08-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
491086 RGI.271.23.2021 Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2021 r. Etap 2 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
489480 RGI.271.22.2021 Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
490015 RGI.271.21.2021 Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż. sanitarnych: Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-08-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489428 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-08-16 13:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
488891 RGI.271.17.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-08-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
480313 RGI.271.16.2021 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 667 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-07-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
479679 RGI.271.15.2021 Przebudowa i nadbudowa budynku nr 2 Urzędu Gminy Świlcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie drugiego piętra do wysokości pozostałej części budynku wraz z budową wewnętrznej instalacji energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania na dz. nr ewid. 3622/4 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
473155 RGI.271.14.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 108763R w miejscowości Świlcza w km 0+362 – km 0 + 822 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-07-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
473733 RGI.271.13.2021 Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-07-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474928 GOPS.26.5.2021 Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w celu wsparcia członków rodzin lub opiekunów dzieci z niepełnosprawnością” – edycja 2021 finansowanego ze środków Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach środków finansowanych z Funduszu Solidarnościowego Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
469891 RGI.271.12.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w miejscowości Bratkowice Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-06-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471960 GOPS.26.4.2021 Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Świlcza w ramach realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
469050 RGI.042.10.2019 Budowa w Gminie Świlcza sieci publicznych punktów dostępu do Internetu Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-06-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
452786 RGI.271.11.2021 Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie etap II Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-05-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
450830 RGI.271.10.2021 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-05-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings