Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
611521 ZWiK 68/05/22 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DAF RZELS32 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-05-31 12:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
612881 RGI.271.10.2022 Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-06-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
618034 Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego/ specjalisty z zakresu hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie Urząd Gminy Świlcza / Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 2022-06-20 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
608829 GOPS.26.19.2022 Kompleksowa organizacja trzech jednodniowych wycieczek dla uczestników projektu pn.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-05-13 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
610054 GOPS.26.21.2022 Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych do zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-05-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
603499 RGI.271.11.2022 Opracowanie dokumentów planistycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
601699 RGI.042.41/2.2021 Dostawa sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-04-26 10:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
601693 RGI.042.41.2021 1) Dostawa sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”; 2) Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-04-26 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
597828 GOPS.26.16.2022 Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Świlcza w ramach realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
597827 GOPS.26.15.2022 Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w celu wsparcia członków rodzin lub opiekunów dzieci z niepełnosprawnością” – edycja 2022 finansowanego ze środków Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach środków finansowanych z Funduszu Solidarnościowego Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
591260 ZWiK 54/03/2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY CIĄGNKA ROLNICZEGO BIAŁORUŚ MTZ 82 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-04-08 12:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
591273 RGI.271.9.2022 Roboty konserwacyjne przy drogach gminnych w 2022 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
589942 GOPS.26.13.2022 Zakup materiałów do arteterapii na potrzeby realizacji projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i środków własnych Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2022-03-25 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings