Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
443772 RGI.271.9.2021 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z budową przyłącza wodociągowego i budową wewnętrznej instalacji energii elektrycznej na dz. nr ewid. 1236/3 1233/1, 1233/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-04-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442846 RGI.271.8.2021 Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Mrowla Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
425467 RGI.271.6.2021 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz. nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-03-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to
421857 RGI.271.2.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 137609R na działkach nr ewid. 4694/53, 4776/3 w miejscowości Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-03-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to
422880 RGI.271.5.2021 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. Etap I Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-03-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to
421853 RGI.271.4.2021 Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 880/2, 881/1, 876/2, 1118/26, 1118/27 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 881/1, 1118/29 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-02-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to
421847 RGI.271.3.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice polegająca na budowie chodnika w km 0+431 – km 0+591; Przebudowa i zabezpieczenie gazociągów zasilających i przyłączy ś/c w ramach budowy chodnika w związku z przebudową drogi gminnej nr 108752R w Bratkowicach Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-02-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to
416595 RGI.271.1.2021 Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2021 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-01-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
413961 RGI.7013.1.2021 Transport materiałów drogowych w 2021 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-01-20 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
409395 ORP.271.12,2020 Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Świlcza w 2021 r. Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-12-31 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
372821 RGI.271.26.2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
378959 RGI.7021.14/2.2020 „Budowa obiektu małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II” realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej - II etap” współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings