Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
377303 Dostawa środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli 2020-09-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
378455 RGI.7021.14/1.2020 Przebudowa istniejącego ogrodzenia na placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
378959 RGI.7021.14/2.2020 „Budowa obiektu małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II” realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej - II etap” współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
376808 Zakup Monitora Interaktywnego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli 2020-09-25 10:31:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
372821 RGI.271.26.2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
376541 RGP.7021.45.2020 Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne) – zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-18 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
377114 Analiza rynku na wykonanie wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-16 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
372281 środki czystości Przedszkole Publiczne w Swilczy 2020-09-04 12:50:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
373919 Zapytanie cenowe na dostawę rękawic, przyłbic i maseczek ochronnych Przedszkole / Żłobek Gminny w Trzcianie 2020-09-03 07:39:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
373562 07/2020 Dostawa mięs do Szkoły Podstawowej w Świlczy Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-09-02 13:48:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
373549 06/2020 Dpostawa produktów gotowych do Szkoły Podstawowej w Świlczy Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-09-02 13:28:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
373544 05/2020 Dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Świlczy Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-09-02 13:24:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
373538 04/2020 Dostawa pieczywa do Szkoły Podstawowej w Świlczy Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-09-02 13:19:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
373532 03/2020 Dostawa mrożonek do Szkoły Podstawowej w Świlczy Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-09-02 13:11:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
373492 02/2020 Dostawa nabiału do Szkoły Podstawowej w Świlczy Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-09-02 12:16:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to