Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
396970 1/2021 Dostawa artykułów biurowych do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36-072 Świlcza 336 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-12-28 08:15:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397070 2/2021 - Środki czystości do sprzątania dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36-072 Świlcza 336 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-12-28 08:24:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397074 3/2021 -Środki czystości dla kuchni Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36-072 Świlcza 336 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-12-28 08:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397085 4/2021 - Naprawa ksero dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36-072 Świlcza 336 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-12-28 08:29:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397087 5/2021 -Tusze do drukarek dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36-072 Świlcza 336 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2020-12-28 08:32:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
386433 10/2020 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola w Bratkowicach Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach 2020-10-21 11:22:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
372821 RGI.271.26.2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
376808 Zakup Monitora Interaktywnego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli 2020-09-25 10:31:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
378959 RGI.7021.14/2.2020 „Budowa obiektu małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II” realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej - II etap” współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
378455 RGI.7021.14/1.2020 Przebudowa istniejącego ogrodzenia na placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
377303 Dostawa środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli 2020-09-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
376541 RGP.7021.45.2020 Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne) – zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-18 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
377114 Analiza rynku na wykonanie wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2020-09-16 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
372281 środki czystości Przedszkole Publiczne w Swilczy 2020-09-04 12:50:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
373919 Zapytanie cenowe na dostawę rękawic, przyłbic i maseczek ochronnych Przedszkole / Żłobek Gminny w Trzcianie 2020-09-03 07:39:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to