Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
471960 GOPS.26.4.2021 Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Świlcza w ramach realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
469891 RGI.271.12.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w miejscowości Bratkowice Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-06-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
473155 RGI.271.14.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 108763R w miejscowości Świlcza w km 0+362 – km 0 + 822 Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-07-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
470408 17/2021 Zakup laptopa do Przedszkola w Bratkowicach Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach 2021-06-18 14:12:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
470734 19/2021 Zakup artykółów do doposażenia kuchni Przedszkola w Bratkowicach Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach 2021-06-18 13:41:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
469050 RGI.042.10.2019 Budowa w Gminie Świlcza sieci publicznych punktów dostępu do Internetu Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne 2021-06-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
470662 18/2021 Zakup wózka kelnerskiego 3-półkowy Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach 2021-06-17 09:08:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468759 Zakup laptopa Przedszkole Publiczne w Swilczy 2021-06-17 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468395 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Przedszkole Publiczne w Swilczy 2021-06-16 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
468115 16/2021 Materiały biurowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach 2021-06-11 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
460491 Dostawa środków czystości Przedszkole Publiczne w Swilczy 2021-06-02 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
462260 Artykuły biurowe Przedszkole Publiczne w Swilczy 2021-05-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
461151 7/2021 Zapytanie ofertowe Sprzętu AGD do kuchni Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 2021-05-24 10:19:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
373097 Artykuły spożywcze Szkoła Podstawowa w Trzcianie 2020-08-27 11:32:25 Zapytanie ofertowe Supply Go to