Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
857532 IN.271.5.23.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont boiska do hokeja w miejscowości Stęszew. Referat Inwestycji 2023-12-08 08:30:00 - Service Go to
858203 ZEAS.611.32.2023 Zakup produktów zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych, wędlin na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
852022 IN.271.2.17.2023 Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w m. Witobel gm. Stęszew" - ul. Folwarczna (sięgacze), ul. Zakole Referat Inwestycji 2023-12-08 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
859114 IN.271.6.64.2023 Zakup sprzętu dla OSP Strykowo oraz OSP Stęszew. Referat Inwestycji 2023-12-11 08:00:00 - Supply Go to
857980 IN.271.5.24.2023 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ODBUDOWA ODCINKA ROWU W M. STĘSZEW, na działkach nr 1422/1 1420/4, 1388/1, 1388/2 , 208 obręb Stęszew Referat Inwestycji 2023-12-11 12:00:00 - Service Go to
858603 ZEAS.611.33.2023 Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych Gminy Stęszew Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
857933 IN.271.5.22.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach aktywizacji gospodarczej w Strykowie Referat Inwestycji 2023-12-12 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
857945 IN.271.2.18.2023 Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2024 roku według potrzeb Zamawiającego Referat Inwestycji 2023-12-13 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
853113 P-le/221-36/23 Zakup i dostawa różnych produktów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
853901 ZEAS.611.31.2023 Zakup paliwa do autobusu szkolnego według potrzeb w 2024 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-04 09:00:00 Zapytanie o informację Supply Go to
852254 ZEAS.612.4.2023 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
850016 ZEAS.611.27.2023 Zakup mrożonek na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-11-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
850039 ZEAS.611.28.2023 Zakup pieczywa i wyrobów ciastkarskich na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-11-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
850004 ZEAS.611.26.2023 Zakup warzyw, owoców i ryb wędzonych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-11-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
848492 IN.271.5.21.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ZWP w Skrzynkach. Referat Inwestycji 2023-11-24 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
842114 IN.271.2.14.2023 Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo – Wronczyn. Referat Inwestycji 2023-11-24 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
849754 IN.271.6.58.2023 Zakup komputera na cele medyczne dla ośrodka zdrowia w Stęszewie. Referat Inwestycji 2023-11-24 07:00:00 - Supply Go to
847331 SP 231.41.2023 Zakup i dostawa artykułów spożywczych i przetrworów na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie - postępowanie nr 2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
850110 ZEAS.611.29.2023 Zakup produktów zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych, wędlin na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-04 11:00:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to
851027 ZEAS.611.30.2023 Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych Gminy Stęszew Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-05 08:57:45 Zapytanie ofertowe Supply Go to
849752 IN.271.2.16.2023 Wprowadzenie organizacji ruchu na ul. Słonecznej w miejscowości Słupia. Referat Inwestycji 2023-11-23 15:02:01 - Service Go to
839752 ZEAS.611.19.2023 Zakup artykułów spożywczych i przetworów na żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-11-08 10:23:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to
833824 ZP.261.022.2023 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 8,13 i 13A Dawid Marciniak 2023-10-20 12:55:49 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
794777 ZEAS.611.16.2023 Odkopanie, oczyszczanie ścian fundamentowych, wykonanie iniekcji krystalicznej oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej - osuszanie ścian budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie przy ul. Bukowskiej 2 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-07-25 12:39:53 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
785773 ZEAS.611.10.2023 Zakup artykułów spożywczych i przetworów na żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-07-07 12:13:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
664168 ZEAS.611.9.2022 Świadczenie usług cateringowych w zakresie zbiorowego żywienia dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2022-09-16 10:25:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
663009 ZEAS.611.9.2022 Świadczenie usług cateringowych w zakresie zbiorowego żywienia dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2022-09-14 11:45:53 Zapytanie ofertowe Service Go to
627732 IN.271.6.29.2022 Rozwój cyfrowy Gminy Stęszew oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”. Wyposażenie serwerowni, przeprowadzenie szkoleń oraz zakup laptopów. Referat Inwestycji 2022-06-24 14:51:53 - Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
438034 ZEAS.611.2.2021 Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową w Szkole Podstawowej w Stęszewie. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2021-04-19 00:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to