Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
955523 IN.271.2.6.2024 Wykonania oznakowania poziomego na terenie Gminy Stęszew. Referat Inwestycji 2024-07-24 07:00:00 - Service Go to
956472 IN.271.6.32.2024 Opracowanie dokumentacji oraz dostawa sprzętu w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” Część 1: ZAKUP I WYMIANA GŁÓWNEGO SERWERA W URZĘDZIE NA NOWY O LEPSZYCH PARAMETRACH WRAZ Z ODPOWIEDNIM NAJNOWSZYM SERWEROWYM SYSTEMEM OPERACYJNYM W10, W15, W19. Część 2: SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU W02, W07. Część 3: SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ I INFORMATYKÓW URZĘDU DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU W02, W07. Część 4: PRZEPROWADZENIE RAZ W ROKU W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA I AUDYTU SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI NA ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI. Referat Inwestycji 2024-07-26 07:00:00 - Service Go to
944663 IN.271.3.3.2024 Remont boiska do gry w hokeja na trawie w Stęszewie Referat Inwestycji 2024-07-29 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
955593 IN.271.3.4.2024 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Skrzynki oraz budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jeziorki do miejscowości Skrzynki Referat Inwestycji 2024-07-31 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
956825 IN.271.3.5.2024 Remont pomieszczeń klubu sportowego w miejscowości Skrzynki. Referat Inwestycji 2024-08-02 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
955518 IN.271.5.11.2024 Opracowanie dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia stałych organizacji ruchu na terenie Gminy Stęszew. Referat Inwestycji 2024-07-23 07:00:00 - Service Go to
944165 IN.271.2.6.2024 Remont cząstkowy chodników na terenie gminy Stęszew w 2024 roku wg potrzeb Zamawiającego – część 2 Referat Inwestycji 2024-07-10 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
940746 IN.271.6.29.2024 Opracowanie dokumentacji oraz dostawa sprzętu w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” Część 1: Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Część 2: Opracowanie Planu Ciągłości Działania Systemów Informatycznych Część 3: Opracowanie Metodyki i Procedury Analizy Ryzyka Część 4: Opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Część 5: Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Część 6: Zakup i wdrożenie oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu IT w sieci Urzędu: stacji roboczych, serwerów, drukarek i pozostałych urządzeń. Referat Inwestycji 2024-06-20 14:00:00 - Service Go to
940134 IN.271.2.5.2024 Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2024 roku z materiału Wykonawcy - część 2. Referat Inwestycji 2024-06-20 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
937218 ZEAS.612.2.2024 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2024/2025 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2024-06-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
937203 ZEAS.612.1.2024 Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2024/2025 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2024-06-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
920304 IN.271.6.20.2024 Zakup autobusu szkolnego dla ZEAS Referat Inwestycji 2024-06-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
931564 IN.271.5.9.2024 Wykonanie studium wykonalności dla wprowadzenia oraz utrzymania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew zgodnie z wytycznymi WRPO w ramach działania 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT. Referat Inwestycji 2024-05-28 07:00:00 - Service Go to
917879 IN.271.3.2.2024 Budowa sali gimnastycznej w Jeziorkach. Referat Inwestycji 2024-05-17 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
923717 IN.271.5.8.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew Referat Inwestycji 2024-05-15 07:00:00 - Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
850110 ZEAS.611.29.2023 Zakup produktów zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych, wędlin na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-04 11:00:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to
851027 ZEAS.611.30.2023 Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych Gminy Stęszew Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-12-05 08:57:45 Zapytanie ofertowe Supply Go to
849752 IN.271.2.16.2023 Wprowadzenie organizacji ruchu na ul. Słonecznej w miejscowości Słupia. Referat Inwestycji 2023-11-23 15:02:01 - Service Go to
839752 ZEAS.611.19.2023 Zakup artykułów spożywczych i przetworów na żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-11-08 10:23:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to
833824 ZP.261.022.2023 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 8,13 i 13A Dawid Marciniak 2023-10-20 12:55:49 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
794777 ZEAS.611.16.2023 Odkopanie, oczyszczanie ścian fundamentowych, wykonanie iniekcji krystalicznej oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej - osuszanie ścian budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie przy ul. Bukowskiej 2 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-07-25 12:39:53 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
785773 ZEAS.611.10.2023 Zakup artykułów spożywczych i przetworów na żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2023-07-07 12:13:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
664168 ZEAS.611.9.2022 Świadczenie usług cateringowych w zakresie zbiorowego żywienia dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2022-09-16 10:25:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
663009 ZEAS.611.9.2022 Świadczenie usług cateringowych w zakresie zbiorowego żywienia dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2022-09-14 11:45:53 Zapytanie ofertowe Service Go to
627732 IN.271.6.29.2022 Rozwój cyfrowy Gminy Stęszew oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”. Wyposażenie serwerowni, przeprowadzenie szkoleń oraz zakup laptopów. Referat Inwestycji 2022-06-24 14:51:53 - Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
438034 ZEAS.611.2.2021 Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową w Szkole Podstawowej w Stęszewie. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2021-04-19 00:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to