Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
441852 IN.271.6.16.2021 Zakup wraz z dostawą 3 fabrycznie nowych laptopów oraz 6 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby UMG Stęszew. Referat Inwestycji 2021-04-08 09:00:00 - Supply Go to
438034 ZEAS.611.2.2021 Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową w Szkole Podstawowej w Stęszewie. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie 2021-04-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
440917 IN.271.3.4.2021 Remont budynku szatni sportowej w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy. Referat Inwestycji 2021-04-07 09:00:00 - Construction work Go to
439806 IN.271.2.8.2021 Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2021 roku według potrzeb Zamawiającego. Referat Inwestycji 2021-04-02 10:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
439817 IN.271.2.6.2021 Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2021 roku z materiału Wykonawcy. Referat Inwestycji 2021-04-02 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
432726 IN.271.3.2.2021 Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach z materiału Wykonawcy. Referat Inwestycji 2021-03-29 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
436381 IN.271.2.5.2021 Remont cząstkowy chodników na terenie Gminy Stęszew w 2021 roku wg potrzeb Zamawiającego. Referat Inwestycji 2021-03-24 10:00:00 - Service Go to
436363 IN.271.3.3.2021 Remont budynku szatni sportowej w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy. Referat Inwestycji 2021-03-24 09:00:00 - Construction work Go to
434759 IN.271.2.4.2021 Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2021 roku według potrzeb Zamawiającego. Referat Inwestycji 2021-03-23 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
432204 ZP.260.006.2021 Remont studni nr 4 w miejscowości Trzebaw z materiału Wykonawcy. Joanna Hudzia 2021-03-22 12:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
230146 Dostawa wraz z montażem i demontażem namiotów na dni Stęszewa Referat Inwestycji 2019-06-05 14:23:43 - - Go to
224122 Zakup wraz z dostawą 20 sztuk klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Stęszewie Referat Inwestycji 2019-05-23 13:42:37 - - Go to