Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916494 WO.271.13.2024 Zakup i dostawa 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich Marcin Szymeczko 2024-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
872357 WO.271.4.2024 Sprzedaż i dostarczenie materiału opałowego (groszek plus) dla jednostek organizacyjnych oraz obiektów będących własnością Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2024-01-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
871212 WO.271.3.2024 Zakup i dostawa 9-osobowego mikrobusu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D Marcin Szymeczko 2024-01-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
856606 ZP.271.39.2023 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2023-12-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
855821 ZP.271.38.2023 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 973 347,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Marcin Szymeczko 2023-12-11 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852918 ZP.271.37.2023 Publiczny Transport Zbiorowy organizowany przez Gminę Łubianka Marcin Szymeczko 2023-12-05 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
841999 ZP.271.33.2023 Usługa odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2023-11-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
848417 ZP.271.35.2023 Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2023-11-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
832095 ZP.271.31.2023 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie do 1 930 774,35 zł Marcin Szymeczko 2023-11-10 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
835674 ZP.271.32.2023 Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznego przejścia z sygnalizacją świetlną w ramach przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 553 z drogą gminną nr 100464C w Łubiance Marcin Szymeczko 2023-11-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
821775 ZP.271.29.2023 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2023-10-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
904013 WO.271.10.2024 Przebudowa drogi gminnej (ul. Filemonowicza) w miejscowości Łubianka Marcin Szymeczko 2024-04-03 09:45:39 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881428 WO.271.5.2024 Zakup i dostawa 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich Marcin Szymeczko 2024-04-11 10:15:47 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818216 ZP.271.27.2023 Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 553 z drogą gminną nr 100464C w Łubiance Marcin Szymeczko 2023-09-29 11:13:58 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
807698 ZP.271.22.2023 Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 553 z drogą gminną nr 100464C w Łubiance Marcin Szymeczko 2023-09-05 10:55:48 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
736431 ZP.271.5.2023 Usługa odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2023-03-17 08:13:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
721831 ZP.271.3.2023 Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2023-02-14 12:30:11 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
901113 WO.271.9.2024 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2024-04-19 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
749366 ZP.271.10.2023 Usługa odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka Marcin Szymeczko 2023-04-26 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
738918 ZP.271.6.2023 Poprawa obsługi mieszkańców poprzez budowę Centrum Usług Publicznych w Gminie Łubianka wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap I Marcin Szymeczko 2023-05-02 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to